Karpatská kraslica v Humennom (Ďalší ročník tradičnej veľkonočnej výstavy)

764

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove pripravili až do 30. apríla už XXVII. ročník medzinárodnej  súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2019.
Aktuálny ročník podujatia je poctou nositeľom kultúrnej tradície a oslavou ľudovej umeleckej tvorivosti v širokej palete tradičných i nových techník a vzorov starobylého umenia. Súbor viac než  tisíc vystavovaných kraslíc pochádza od vyše stovky autorov z jednotlivých regiónov Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska.
Súčasťou prezentovanej výstavy je mimoriadna kolekcia zachovanej tradičnej výzdoby kraslíc-písanok z bohatej tvorby jednej z najvýznamnejších krasličiarok horného Zemplína pani Zuzany Kapráľovej (1924 − 2018) zo Stakčína. Zbierka takmer stovky kraslíc s pôvodnou, prevažne florálnou výzdobu je vzácnou ukážkou ojedinelého  umeleckého cítenia  a  neobyčajného súzvuku autorky s prírodou. Vystavované kraslice z karpatského prostredia dopĺňajú  ukážky zbierkových predmetov etnografického zbierkového fondu Vihorlatského múzea  v Humennom v podobe repliky šesť storočnej kraslice pochádzajúcej z Ukrajiny a obrazovej prezentácie kraslíc vyhotovených tradičnými technikami zdobenia.
Aktuálna výstava kraslíc spojená s predajom potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 30. apríla 2019 − počas pracovných dní v čase od 9. do 17. hodiny, počas voľných dní  (6., 7., 13., 14. apríla 2019) v čase od 13. do 17. hodiny.
Veľmi sympatické a zároveň podnetné je, že múzeum ďakuje všetkým autorom a návštevníkom výstavy za podporu podujatia a úsilie  uchovávať a prezentovať  kultúrne dedičstvo karpatského regiónu.

Foto: archív Vihorlatského múzea v Humennom