Karvašov a Solanov Kos na DVD

873

Už pred Vianocami vydal na DVD nosiči Slovenský filmový ústav (SFÚ) filmovú adaptáciu poviedky Petra Karvaša Barnabáša Kosa vzostup a pád zo zbierky Čert nespí. Hoci režisér Peter Solan ju nakrútil ako satirickú tragikomédia Prípad Barnabáš Kos v roku 1964, kritikou malomeštiactva je stále aktuálna aj dnes. Pranieruje prežitky, pokrytectvo a intrigánstvo. Hlavným hrdinom je Barnabáš Kos, trianglista symfonického orchestra, ktorého nečakane vymenujú za jeho riaditeľa. Skromný hudobník sa spočiatku bráni, no čoskoro pochopí, akými pravidlami sa riadi mechanizmus kariéry, ku ktorému nevyhnutne patrí pochlebovanie jeho kolegov. Film o neschopnom karieristovi je druhý a posledný satirický titul v Solanovej filmografii, nakrútený podľa poviedky Petra Karvaša. Pôvodne sa mal nakrúcať na Barrandove v rokoch 1954 – 1956, štúdio sa však adaptácie vzdalo. Druhý pokus o nakrútenie filmu na jar v roku 1958 sa z politických dôvodov tiež neuskutočnil. Solan sa k zakázanému projektu vrátil v roku 1963 a o rok neskôr ho dokončil v úplne odlišnej atmosfére. „Solan realizoval film ako prípadovú štúdiu o nepremožiteľnosti absurdity. Najviac pripomína podstatu jeho dlhoročných bojov o tvorivú slobodu – Boxer a smrť v rokoch 1958 – 1962 či Kým sa skončí táto noc v rokoch 1957 – 1965. Postupom času sa o adaptácii Kosovho prípadu vždy pochybovalo ako o zbytočnom anachronizme. Nové prípady pravidelne potvrdzujú jeho aktuálnosť,“ hovorí filmový historik Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon v dvojjazyčnom slovensko-anglickom booklete k filmu, ktorý bude súčasťou vydania filmu na blu-ray nosiči. Ten je aktuálne už v predaji a v jeho booklete sú aj štúdie estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča, filozofa Miroslava Marcelliho i pôvodná poviedka Petra Karvaša. DVD s filmom Prípad Barnabáš Kos má slovenské, anglické, talianske a francúzske titulky, rovnako aj titulky pre nepočujúcich.

Foto: SFÚ

Comments are closed.