17. február

1600 – v Ríme upálili talianskeho renesančného mysliteľa, filozofa, prívrženca Kopernikovej teórie Giordana Bruna. Ako podporovateľ moderných prírodovedných teórií sa dostal do konfliktu s oficiálnym učením katolíckej cirkvi a bol odsúdený inkvizíciou. Narodil sa...

16. február

1721 – narodil sa Ján Karlovský, slovenský filozof, predstaviteľ osvietenskej filozofie a učiteľ, ktorý pôsobil na gymnáziu v Bratislave, stal sa rektorom gymnázia v Kežmarku a v r. 1770 evanjelického kolégia v Prešove. V...

15. február

1567 – v Pise v Taliansku sa narodil astronóm, matematik, fyzik a filozof obdobia renesancie, jeden zo zakladateľov súčasnej experimentálno-teoretickej prírodovedy Galileo Galilei. Je mu pripisované autorstvo výroku Eppur si muove! A predsa sa...

14. február

269 – zomrel v Ríme kňaz Valentín, lekár a neskôr svätec. Ignoroval rozhodnutie cisára Claudia II, ktorý zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá, a tajne ich sobášil. Cisár dal kňaza uväzniť a 14. februára 269...

13. február

1820 – narodil sa v Bardejove Vojtech Kéler, uhorský hudobný skladateľ slovenského pôvodu. Natrvalo sa usadil vo Wiesbadene. Z koncertných ciest po Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a Anglicku si z každého koncertu, ktorý dirigoval, odložil...

12. február

1804 – zomrel nemecký filozof Immanuel Kant, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie, tvorca tzv. kritického idealizmu. Z diela: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika súdnosti. Narodil sa 22. apríla 1724. 1809 – narodil sa britský...

11. február

1847 – narodil sa americký vynálezca, elektrotechnik a podnikateľ Thomas Alva Edison, priekopník praktického využitia elektrickej energie. Vynašiel uhlíkový mikrofón, fonograf, žiarovku s uhlíkovým vláknom, elektromer, kinematograf, filmovú kameru, skonštruoval elektrické dynamo, atď. Založil...

10. február

1837 – po súboji s francúzskym prisťahovalcom Georgesom d´Anthésom zomrel ruský spisovateľ Alexander Sergejevič Puškin. Predstaviteľ romantizmu. Autor drámy Boris Godunov, noviel Kapitánova dcéra a Piková dáma i veršovaných rozprávok. Najväčší význam má jeho...

9. február

1796 – v Brezovej pod Bradlom sa narodil národný buditeľ, učiteľ Samuel Jurkovič. Zostavil učebnice, písal poéziu - zbierku Zvestoň, čili Orel Nitranský Tatry navštevující, prispieval do periodík. S Jozefom Miloslavom Hurbanom založili v...

8. február

1813 – narodil sa v dnešnej obci Gemerské Teplice v okr. Revúca Samuel Tomášik, slovenský romantický prozaik, básnik a evanjelický farár. Pričinil sa o založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej. V jeho tvorbe sa...

7. február

1478 - narodil sa anglický politik, filozof, sociálny utopista sir Thomas Morus, More. Napísal dielo Utópia, v ktorom opísal fiktívny štát so spoločným majetkom a princípom rovnosti. Odmietol ako katolík prisahať vernosť kráľovi, hlave...

6. február

1793 – zomrel taliansky autor divadelných komédií Carlo Goldoni. Pôsobil v Benátkach a neskôr žil v Paríži. Dodnes hrajú v divadlách jeho hry Čertice, Sluha dvoch pánov, Vejár a ďalšie. Narodil sa 25. februára...

5. február

  1626 – narodila sa v Paríži madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištol. Ich prvé vydanie v roku 1725 obsahovalo 28 listov alebo ich...

Odysey spisovateľa Martina Kukučína v Martine

Dejiny slovenskej literatúry sa opierajú o niekoľko ľudských pilierov spisovateľov, ktorí jej svojím dielom určovali chod tak, aby v ničom nezaostávala za svetovou v danej etape a v celom kontexte vôbec. Jedným z neprehliadnuteľných pilierov slovenského literárneho realizmu bol (a...

4. február

1808 – narodil sa český dramatik a novinár Josef Kajetán Tyl. Autor textu českej národnej hymny Kde domov můj, ktorá sa spieva v hre Fidlovačka. Autor drám Jan Hus, Paličova dcera, Strakonický dudák a...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa