30. marec

1746 – narodil sa španielsky maliar a grafik Francisco José de Goya y Lucientes, ktorý mal výrazný vplyv na umenie 19. a 20. stor. Dvorný portrétista španielskych kráľov, v roku 1792 po vážnej chorobe...

29. marec

1869 – narodil sa v krkonošskej obci Křížlice Cyril Kutlík, slovenský maliar a ilustrátor, predstaviteľ historicizmu, realizmu a portrétneho umenia, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade. Je jedným z prvých autorov...

28. marec

1592 – na južnej Morave (v Nivnici alebo v Uherskom Brode) sa narodil český pedagóg, jedna z najvýznamnejších osobností svetovej pedagogiky Jan Amos Komenský. Biskup Jednoty bratrské. Napísal diela Labyrint sveta a raj srdca,...

27. marec

1592 – v poľskom Cieszyne sa narodil evanjelický kňaz Juraj Tranovský. Učiteľ a farár v Prahe a iných českých mestách, v roku 1629 sa uchýlil pred náboženským prenasledovaním na Slovensko. Náboženské piesne zhrnul do...

26. marec

1804 – vo Viedni zomrel vedec, polytechnik Wolfgang Kempelen. Vynálezca a konštruktér, tiež hudobný skladateľ, dramatik, básnik a medirytec. Vymyslel šachový a hovoriaci automat. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave. 1827 – zomrel nemecký...

25. marec

1811 – narodil sa v Trenčíne Karol Štúr - slovenský básnik, kňaz a učiteľ, brat národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Pôsobil ako profesor a rektor evanjelického gymnázia v Modre, kde v roku 1843 prijal aj...

24. marec

1684 – v Očovej sa narodil polyhistor Matej Bel. Patrí k zakladateľom vlastivedy, ako uznávaný vedec bol členom vedeckých spoločností v mnohých mestách v Európe. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom evanj....

23. marec

1494 – v Moste sa narodil Ján Dernschwam, banský odborník, ovládal znalosti hutníckeho oddeľovania a čistenia drahých kovov, o ktoré mala veľký záujem Viedenská komora. Z Banskej Bystrice podnikal obchodné a študijné cesty po...

22. marec

1599 – narodil sa flámsky maliar Anthonis van Dyck, pôsobil v Anglicku i Taliansku. Maliar anglického kráľa Karola I., autor reprezentačných portrétov talianskej šľachty. Autor krajinárskych akvarelov z Anglicka. Zomrel 9. decembra 1641. 1832 –...

21. marec

1685 – narodil sa nemecký skladateľ Johann Sebastian Bach, vrcholný predstaviteľ barokovej hudby. Uznávaný bol predovšetkým ako organista, jeho dielo spopularizoval začiatkom 19. storočia nemecký skladateľ Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bach pôsobil vo Weimare, Köthene a...

20. marec

1727 – zomrel anglický fyzik, matematik a astronóm Sir Isaac Newton, zakladateľ klasickej mechaniky. Objavil gravitačný zákon. Robil optické výskumy, objasnil rozklad svetla, skonštruoval zrkadlový ďalekohľad. V diele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica - Matematické...

19. marec

1637 – v Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň, osobnosť rekatolizačného úsilia v Uhorsku, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Bol zakladateľom univerzity v Trnave (12. mája 1635). Narodil sa 4. októbra 1570. 1817 – narodil...

18. marec

1707 – zomrel v Rumunsku (Sibiu) Izák Caban, slovenský filozof, teológ a dramatik, predstaviteľ Prešovskej školy (protestantská reformačná škola v Prešove). Jeho syn, kráľovský sudca v Sibini, sa zaplietol do sprisahania proti kráľovi a...

17. marec

1896 – narodil sa český fotograf Josef Sudek, významný predstaviteľ českej a svetovej fotografie 20. storočia. Autor lyrických cyklov, zátiší, portrétov i reklamnej fotografie. Autor tematických fotografických kníh. Zomrel 15. septembra 1976. 1915 – v...

16. marec

1828 – v Slavošovciach sa narodil slovenský folklorista, literárny historik, pedagóg, rozprávkar, prekladateľ, evanjelický kňaz v Drienčanoch (okr. Rimavská Sobota), autor reprezentatívneho diela slovenskej folkloristiky Pavol Dobšinský. Venoval sa zbieraniu rozprávok. S Augustom H....

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Aprílová “piešťanská” súťaž o knižné ceny

Mestská knižnica v Piešťanoch je známa viacerými dlhodobými aktivitami orientovanými na detských čitateľov. Aj počas tohto obdobia, v ktorom je pre koronavírus pre verejnosť...