K 200. výročiu narodenia Sládkoviča vznikne historický dokument

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča pripravuje Matica slovenská (MS) krátky historický dokument o živote tohto velikána. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa MS Veronika Matušková, ukončiť ho plánujú najneskôr do apríla, kedy...

1. november

1781 – cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v rakúskej a českej časti habsburskej monarchie. Poddaní mohli slobodne uzatvárať manželstvo, odísť z panstva, dávať deti na remeslá i na štúdiá. V Uhorsku...

2. január

1822 - narodil sa nemecký fyzik Rudolf Clausius, spoluautor rovnice vyjadrujúcej závislosť tlaku pár kvapalín na teplote - Clausiova-Clapeyronova rovnica. Zaoberal sa termodynamikou, formuloval prvý a druhý termodynamický zákon, zaviedol pojem entropia. Zomrel 24....

28. apríla

1881 – v Banskej Bystrici zomrel romantický básnik generácie štúrovcov, národný buditeľ Ján Botto. Študoval v Ožďanoch a Levoči. V Pešti vyštudoval zememeračstvo a pracoval v Martine, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. V...

29. apríla

1885 – narodil sa pražský nemecký spisovateľ Egon Erwin Kisch. Zakladateľ ľavicovo orientovanej reportáže: Pražské dobrodružstvá, Zúrivý reportér (zaužívané synonymum pre jeho osobu). Z ciest napísal knihy Cári, pápeži, boľševici, Americký raj. V roku...

27. apríla

1791 – narodil sa americký maliar, vynálezca Samuel Finlay Breese Morse. Zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol telegrafnú abecedu, zloženú z bodiek a čiarok - Morseova abeceda. Zomrel 2. apríla 1872. 1822 – v Rakovej sa...

3. apríl

1783 – narodil sa americký spisovateľ Washington Irving, považovaný za zakladateľa americkej prózy. Písal paródie, cestopisné črty, historické knihy. Zomrel 28. novembra 1859. 1823 – narodil sa v Hrachove (okr. Rimavská Sobota) Samo Vozár (podľa...

25. november

1881 – narodil sa v Taliansku Svätý Ján XXIII. vl. menom Angelo Giuseppe Roncalli, taliansky duchovný, 261. rímsky pápež (1958 – 1963). Významnou mierou sa podieľal na mierovom usporiadaní politických pomerov vo svete v...

9. január

1890 – narodil sa svetoznámy český spisovateľ Karel Čapek. Jeho najznámejšími dielami sú utopicko-fantastické drámy R.U.R., Věc Makropulos, divadelné hry Zo života hmyzu a Adam Stvořitel a romány s prvkami sci-fi Továrna na absolutno...

26. marec

1804 – vo Viedni zomrel vedec, polytechnik Wolfgang Kempelen. Vynálezca a konštruktér, tiež hudobný skladateľ, dramatik, básnik a medirytec. Vymyslel šachový a hovoriaci automat. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave. 1827 – zomrel nemecký...

17. november

1503 – narodil sa taliansky maliar Bronzino, vl. m. Agnolo di Cosimo. Predstaviteľ manierizmu, dvorný maliar na mediciovskom dvore. Maľoval portréty, svetoznáme sú jeho alegorické kompozície, napr. Venuša, Kupido, Pochabosť a Čas. Zomrel 23....

24. apríla

1731 – zomrel anglický spisovateľ, novinár Daniel Defoe, zakladateľ realistického románu. Vydával časopis The Review a písal príbehy, z ktorých najznámejší je román Robinson Crusoe z roku 1719 vychádzajúci z pamätí námorníka Alexandra Selkirka....

24. marec

1684 – v Očovej sa narodil polyhistor Matej Bel. Patrí k zakladateľom vlastivedy, ako uznávaný vedec bol členom vedeckých spoločností v mnohých mestách v Európe. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom evanj....

14. január

1742 – zomrel anglický astronóm, fyzik, geofyzik, matematik a meteorológ Edmond Halley. V roku 1718 zistil, že polohy hviezd nie sú pevné a dokázal, že kométy sa pohybujú po uzatvorených dráhach. Objavil Halleyovu kométu...

11. marec

1782 – narodil sa v Modre Samuel Libai tiež Samuel Libay, slovenský zlatník. Po vyučení u Johanna Tirtscha v Bratislave a tovarišstve vo Viedni v roku 1807 vstúpil ako člen do zlatníckeho cechu v...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...