2. december

1666 – narodil sa v Batizovciach (okr. Poprad) Ján Radvanský, krajinský hodnostár a statkár. V roku 1685 opustil školu a vstúpil do povstaleckej armády proti Habsburgovcom. Po potlačení Tökölyho povstania ho spolu s otcom...

20. október

1554 – narodil sa Valentín Balaša, barón z Ďarmôt a Modrého Kameňa, uhorský renesančný básnik, ktorý písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej...

21. november

1694 – narodil sa francúzsky spisovateľ, filozof François Marie Arouet Voltaire. Osobnosť osvietenstva - učenia, ktoré žiadalo reformy. Zaviedol pojem filozofia dejín. Zomrel 30. mája 1778. 1916 – zomrel rakúsky cisár a český a uhorský...

23. február

1417 – narodil sa v Benátkach Pavol II., vlastným menom Pietro Barbo. Bol 211. pápež, pápežský úrad zastával od 30. augusta 1464 do svojej smrti v Ríme 26. júla 1471. Bol synovcom pápeža Eugena...

31. marec

1596 – narodil sa francúzsky filozof, matematik a prírodovedec René Descartes, predstaviteľ racionalizmu. Jeden zo zakladateľov analytickej geometrie ovplyvnil francúzsky materializmus 18. stor. Z diela: Rozprava o metóde, Meditácie o prvej filozofii. Zomrel 11....

30. marec

1746 – narodil sa španielsky maliar a grafik Francisco José de Goya y Lucientes, ktorý mal výrazný vplyv na umenie 19. a 20. stor. Dvorný portrétista španielskych kráľov, v roku 1792 po vážnej chorobe...

Spomienka na vynikajúceho umelca Stanislava Dusíka

Ako nám napísala agilná predsedníčka OZ Cyrilometodiáda Daniela Suchá, v nedeľu 6. 6. 2021 sme si pripomenuli nedožité 75. výročie narodenia významného výtvarného umelca, majstra Stanislava Dusíka. Tento slovenský výtvarník, maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ...

18. február

1546 – zomrel nemecký kazateľ, zakladateľ protestantizmu Martin Luther. Myšlienku reformy cirkvi sformuloval v 95 tézach a tie pribil 31. októbra 1517 na dvere kostola v nemeckom meste Wittenberg. Vyvolal tým začiatok reformácie. V...

11. január

1685 – v juhomoravskej obci Letovice zomrel Juraj Pohronec-Slepčiansky (Juraj Selepčéni), slovenský arcibiskup, uhorský prímas a vicekráľ, filozof, právnik, diplomat, grafik a medirytec. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa študoval v Ríme, býval v kolégiu Hungarico-Germanicu....

17. január

1600 – narodil sa španielsky dramatik Pedro Calderón de la Barca, predstaviteľ záverečného barokového obdobia. K najznámejším dielam patrí komédia Život je sen. Zomrel 25. mája 1681. 1863 – narodil sa ruský divadelný herec a...

29. marec

1869 – narodil sa v krkonošskej obci Křížlice Cyril Kutlík, slovenský maliar a ilustrátor, predstaviteľ historicizmu, realizmu a portrétneho umenia, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade. Je jedným z prvých autorov...

23. apríla

997 – v Prusku zavraždili sv. Vojtecha Adalberta z rodu Slavníkovcov. Druhý pražský biskup, šíril kresťanstvo v Čechách, na Morave a v Uhorsku. V roku 993 založil v Prahe Břevnovský kláštor. V roku 997...

8. december

1823 – v Brezne sa narodil Ján Čipka, slovenský advokát, verejný činiteľ a podnikateľ. Študoval v Miskolci, Kežmarku a v Levoči, právo na Kolégiu v Prešove a techniku vo Viedni. Založil Nástrojársky hámor v...

1. apríl

1694 – narodil sa v Krupine Samuel Hruškovic, slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ, ale tiež i prekladateľ a editor. Skladal latinské príležitostné verše, epigramy a najmä náboženskú lyriku, pokúsil sa aj...

27. január

1756 – narodil sa rakúsky skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z najvýznamnejších hudobníkov v histórii, dovŕšiteľ klasicizmu v hudbe. Zázračné dieťa, s otcom chodil na koncertné cesty po Európe, od roku 1781 žil vo...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...