27. október

1782 – narodil sa taliansky husľový virtuóz a skladateľ Niccolo Paganini. Objavil nové možnosti v husľovej technike i v kompozícii pre tento nástroj, rozvinul sláčikovú techniku. Autor 24 capriccií pre sólové husle, sonát pre...

21. október

1750 – v Častej sa narodil katolícky kňaz, národný buditeľ Juraj Fándly. Jeden z najplodnejších spisovateľov prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom opísal idey osvietenského absolutizmu. Zaoberal sa zdravotnou...

20. október

1554 – narodil sa Valentín Balaša, barón z Ďarmôt a Modrého Kameňa, uhorský renesančný básnik, ktorý písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej...

14. október

1821 – v Mýte pod Ďumbierom sa narodil Eduard Ličko, slovenský pedagóg, publicista a zberateľ slovenských povestí. Od roku 1841 pôsobil ako učiteľ v Slovenskej Ľupči. V roku 1845 vo Zvolenskej stolici pomáhal pri...

13. október

1541 – zomrel v Budíne Štefan Verbóci, uhorský palatín slovenského pôvodu. Zúčastnil sa na vojenských operáciách proti Dóžovmu povstaniu a po jeho potlačení bol jedným z hlavných autorov zákona o pripútaní poddaných k pôde...

11. október

1878 – v Stupave sa narodil keramikár Ferdiš Kostka. Pôvodom z džbánkarskej rodiny zo Stupavy na západnom Slovensku. Venoval sa figurálnym motívom, fajanse, tvoril habánsku keramiku. Zomrel 28. júla 1951 v Bratislave. 1896 – narodil...

8. október

1710 – zomrel Ján Dubovszky, slovenský pedagóg a matematik. Po ukončení štúdia v Trenčíne vstúpil do jezuitského rádu, v štúdiu pokračoval na univerzite v Trnave, kde sa stal profesorom. S profesorom Františkom Székelym vydal...

7. október

1769 – narodil sa vo Vyšnej Olšave (Slovensko) Michal Baluďanský, ruský univerzitný profesor, ekonóm – národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt-Peterburskej univerzity. Ovládal angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu a taktiež štátny jazyk...

6. október

1887 – narodil sa francúzsky architekt a urbanista Le Corbusier, vl. m. Charles Édouard Jeanneret-Gris. Vytvoril zásady avantgardnej medzivojnovej architektúry, prijaté ako Päť bodov modernej architektúry. Patril k prvým architektom, ktorí sa venovali aj...

5. október

1713 – narodil sa francúzsky osvietenský filozof, encyklopedista Denis Diderot. Redaktor Encyklopédie – francúzskeho náučného slovníka vied, umení a remesiel, autor románov Mníška, Jakub fatalista. Zomrel 31. júla 1784. 1777 – v Halle zomrel fyzik...

4. október

1669 – zomrel holandský maliar, predstaviteľ realizmu Rembrandt van Rijn. Bol uznávaným maliarom a portrétistom. Medzi jeho vrcholné diela patrí skupinový portrét Nočná hliadka. Venoval sa aj náboženským témam. Narodil sa 15. júla 1606. 1760...

3. október

1226 – zomrel taliansky mních sv. František z Assisi, Giovanni Bernardone. Založil najstarší katolícky žobravý rád - františkánov. Cirkevný reformátor, mystik, svätec, patrón ekológie. V roku 1228 bol kanonizovaný. Narodil sa približne v roku...

2. október (Jubileá osobností)

1452 – narodil sa anglický kráľ Richard III. z dynastie Yorkovcov. Kráľom sa stal v roku 1483 po smrti svojho brata kráľa Eduarda IV. a po tom, ako dal údajne odstrániť svojho synovca, nástupcu...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...