6. apríl

885 – zomrel byzantský misionár, moravskopanónsky arcibiskup Metod. V roku 863 prišli spolu s bratom Konštantínom na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo v slovanskom jazyku. Pred príchodom zostavil Konštantín slovanské písmo - hlaholiku a preložil...

5. apríl

1827 – narodil sa v Londýne Joseph Lister, anglický chirurg, zakladateľ antisepsy. Zistil, že pooperačné hnisanie rany môže spôsobiť smrť pacienta. Prvú operáciu pod antisepsou vykonal Lister v roku 1865. Docielil ju obväzom nasiaknutým...

4. apríl

1899 – v Gbeloch sa narodil lekár, chirurg Konštantín Čársky, profesor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Venoval sa septickej a plastickej chirurgii. Zomrel 23. mája 1987 v Bratislave. 1929 – zomrel nemecký konštruktér...

3. apríl

1783 – narodil sa americký spisovateľ Washington Irving, považovaný za zakladateľa americkej prózy. Písal paródie, cestopisné črty, historické knihy. Zomrel 28. novembra 1859. 1823 – narodil sa v Hrachove (okr. Rimavská Sobota) Samo Vozár (podľa...

2. apríl

1805 – narodil sa dánsky spisovateľ a rozprávkar Hans Christian Andersen. Písal poéziu, črty z ciest a rozprávky, ktorými sa preslávil. Mnohé z nich sú prepracované ľudové rozprávky, napríklad Princezná na hrášku. V umelej...

1. apríl

1694 – narodil sa v Krupine Samuel Hruškovic, slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ, ale tiež i prekladateľ a editor. Skladal latinské príležitostné verše, epigramy a najmä náboženskú lyriku, pokúsil sa aj...

31. marec

1596 – narodil sa francúzsky filozof, matematik a prírodovedec René Descartes, predstaviteľ racionalizmu. Jeden zo zakladateľov analytickej geometrie ovplyvnil francúzsky materializmus 18. stor. Z diela: Rozprava o metóde, Meditácie o prvej filozofii. Zomrel 11....

30. marec

1746 – narodil sa španielsky maliar a grafik Francisco José de Goya y Lucientes, ktorý mal výrazný vplyv na umenie 19. a 20. stor. Dvorný portrétista španielskych kráľov, v roku 1792 po vážnej chorobe...

29. marec

1869 – narodil sa v krkonošskej obci Křížlice Cyril Kutlík, slovenský maliar a ilustrátor, predstaviteľ historicizmu, realizmu a portrétneho umenia, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade. Je jedným z prvých autorov...

28. marec

1592 – na južnej Morave (v Nivnici alebo v Uherskom Brode) sa narodil český pedagóg, jedna z najvýznamnejších osobností svetovej pedagogiky Jan Amos Komenský. Biskup Jednoty bratrské. Napísal diela Labyrint sveta a raj srdca,...

27. marec

1592 – v poľskom Cieszyne sa narodil evanjelický kňaz Juraj Tranovský. Učiteľ a farár v Prahe a iných českých mestách, v roku 1629 sa uchýlil pred náboženským prenasledovaním na Slovensko. Náboženské piesne zhrnul do...

26. marec

1804 – vo Viedni zomrel vedec, polytechnik Wolfgang Kempelen. Vynálezca a konštruktér, tiež hudobný skladateľ, dramatik, básnik a medirytec. Vymyslel šachový a hovoriaci automat. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave. 1827 – zomrel nemecký...

25. marec

1811 – narodil sa v Trenčíne Karol Štúr - slovenský básnik, kňaz a učiteľ, brat národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Pôsobil ako profesor a rektor evanjelického gymnázia v Modre, kde v roku 1843 prijal aj...

24. marec

1684 – v Očovej sa narodil polyhistor Matej Bel. Patrí k zakladateľom vlastivedy, ako uznávaný vedec bol členom vedeckých spoločností v mnohých mestách v Európe. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom evanj....

23. marec

1494 – v Moste sa narodil Ján Dernschwam, banský odborník, ovládal znalosti hutníckeho oddeľovania a čistenia drahých kovov, o ktoré mala veľký záujem Viedenská komora. Z Banskej Bystrice podnikal obchodné a študijné cesty po...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...