13. február

Svetový deň rádia 1985 – otvorili obnovenú budovu Drážďanskej opery, dielo architekta Gottfrieda Sempera, dokončené v roku 1873, ktoré bolo takmer úplne zničené bombardovaním v roku 1945. Ilustračné foto: Pixabay.com

11. február

Svetový deň chorých 1929 – na základe lateránskych zmlúv medzi Svätou stolicou a Talianskom bol vytvorený nezávislý Vatikánsky mestský štát na čele s pápežom. 1990 – po 27 rokoch prepustili z väzenia juhoafrického bojovníka za ľudské...

9. február

Svetový deň manželstva 1845 – buditeľ Samuel Jurkovič založil v Sobotišti na Záhorí Spolok gazdovský ako prvé svojpomocné úverové družstvo na európskom kontinente. Po revolúcii v roku 1848 a po odchode Jurkoviča do Prahy Spolok...

8. február

1627 – Gašpar Weindl z Tirolska uskutočnil prvý podzemný banský odstrel na svete čiernym strelným prachom v podzemí závodu Horná Bieberova štôlňa v Banskej Štiavnici. Trhacie práce sa rýchlo rozšírili aj v iných rudných...

6. február

Svetový deň bez mobilu 1924 – osadu Rybô na svahu Krížnej vo Veľkej Fatre zasypala lavína. Pri tomto nešťastí zahynulo 18 ľudí. Ilustračné foto: Pixabay.com

4. február

Svetový deň boja proti rakovine – vyhlásený Medzinárodnou úniou proti rakovine (UICC) 1794 – Francúzsko zrušilo otroctvo Ilustračné foto: Pixabay.com

2. február

Svetový deň mokradí - 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar prijali Ramsarskú konvenciu o mokradiach 962 – pápež Ján XII. korunoval východofranského kráľa Otta I. za prvého cisára Svätej ríše rímskej Ilustračné foto: Pixaby.com

1. február

1914 – otvorili elektrickú lokálnu železnicu Bratislava - Viedeň. Pravidelná doprava na asi 60-km trati sa začala 5. februára 1914. Staničná budova v Bratislave bola na Vajanského nábreží, na mieste terajšieho Pamätníka bulharských partizánov....

31. január

1943 - skončila sa jedna z kľúčových bitiek 2. svetovej vojny. Obkľúčené nemecké vojská vedené maršalom Friedrichom Paulusom kapitulovali pri Stalingrade (Volgograd). Bitka sa začala v júli 1942 a znamenala obrat vo vývoji bojov...

28. január

1977 – predstavitelia kultúrneho života podpísali v Národnom divadle v Prahe antichartu - vyhlásenie, ktorým sa dištancovali od Charty 77. Cieľom anticharty bolo odstrašiť obyvateľov ČSSR od styku s Chartou 77. Vyhlásenie Charty 77,...

27. január

Pamätný deň holokaustu, deň oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime (1945) 1891 – pri explózii v bani Frick v meste Mammoth v Pennsylvánii zahynulo 130 baníkov, z toho 100 slovenských baníkov. 1945 – Červená armáda oslobodila koncentračný...

26. január

1919 – podpísali predseda vlády ČSR Edvard Beneš a francúzsky premiér George Clemenceau v Paríži dohodu medzi francúzskou a čs. vládou o právomociach Francúzskej vojenskej misie v ČSR. Preferovanie francúzskeho vplyvu na čs. armádu...

25. január

1924 – vo francúzskom Chamonix sa začali prvé zimné olympijské hry, na ktorých sa zúčastnili športovci zo 16 krajín. Medailové poradie krajín: Nórsko 4-7-6, Fínsko 4-4-3, Rakúsko 2-1-0. Najúspešnejším jednotlivcom tejto olympiády bol fínsky...

22. január

1402 – kráľ Žigmund udelil Bratislave, Trnave, Šopronu, Trenčínu, Levoči a Bardejovu právo skladu. Cudzí obchodníci sa museli povinne zastaviť, zložiť svoj tovar na tri dni, prípadne na jeden až dva týždne a predávať...

21. január

1793 – v Paríži popravili francúzskeho panovníka z rodu Bourbonovcov Ľudovíta XVI. Kráľom bol od roku 1774. Počas jeho vlády vypukla v roku 1789 Francúzska revolúcia. Narodil sa 23. augusta 1754. 1945 – nacisti vyvraždili...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa