29. apríla

Medzinárodný deň tanca, Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami, Svetový deň vodiacich psov 1997 – americký astronaut Jerry Michael Linenger a ruský kozmonaut Vasilij Cibliev uskutočnili zo stanice Mir prvý rusko-americký výstup do otvoreného...

28. apríla

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci Ilustračné foto: Pixabay.com

27. apríla

1898 – v Liptovskom Mikuláši vznikol spolok Tranoscius, zameraný na vydávanie a rozširovanie slovenskej evanjelickej náboženskej spisby. Ilustračné foto: Pixabay.com

26. apríla

Svetový deň duševného vlastníctva, Svetový deň dierkovej fotografie Ilustračné foto: Pixabay.com

25. apríla

Svetový deň tučniakov, Svetový deň boja proti malárii Ilustračné foto: Pixabay.com

24. apríla

Deň skautov, Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov, Svetový deň laboratórnych zvierat (UNESCO) 1836 – štúrovci sa stretli na Devíne, ktorý sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov ako symbol národno-zjednocovacieho hnutia,...

23. apríla

Svetový deň knihy a autorských práv Ilustračné foto: Pixabay.com

22. apríla

Svetový deň Zeme Ilustračné zábery: Pixabay.com

21. apríla

753 p. n. l. - dvojčatá Romulus a Remus založili podľa legendy na brehoch rieky Tiber mesto Rím. 1990 - pápež Ján Pavol II. navštívil ČSFR. Ilustračné foto: Pixabay.com

19. apríla

1927 – Osvobozené divadlo v Prahe uviedlo prvú hru študentov Jiřího Voskovca a Jana Wericha Vest pocket Revue. 1971 – ZSSR vypustil do vesmíru prvú orbitálnu stanicu na svete Saljut-1, zanikla 11. októbra 1971. Ilustračné foto:...

18. apríla

Svetový deň kultúrneho dedičstva (UNESCO) Svetový deň rádioamatérov Európsky deň práv pacientov Medzinárodný deň žonglovania 1939 – prvé protižidovské opatrenia prijal slovenský štát. 1945 - 3. americká armáda pod velením generála Georgea Pattona vstúpila na územie Československa. 1966 – cenu...

17. apríla

Svetový deň hemofílie 1969 – Alexandra Dubčeka odvolali na zasadnutí ÚV KSČ z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Do tejto funkcie bol zvolený Gustáv Husák. Ilustračné foto: Pixabay.com

16. apríla

Svetový deň hlasu 1969 – svoju činnosť začala Štátna filharmónia Košice. Prvý koncert dirigoval jej vtedajší šéfdirigent Bystrík Režucha. ŠFK od roku 1991 organizuje aj medzinárodné festivaly Košická hudobná jar a Medzinárodný organový festival a...

15. apríla

Svetový deň podnikania 1896 – v Aténach sa skončili prvé novoveké olympijské hry, ktorých iniciátorom bol francúzsky barón Pierre de Coubertin. Na hrách sa zúčastnilo 241 športovcov zo 14 krajín, na programe bolo 43 súťaží. 1912...

14. apríla

1900 – založili Medzinárodnú cyklistickú úniu (Union Cycliste Internationale – UCI v Paríži národné cyklistické organizácie Belgicka, Francúzska, Švajčiarska a USA s hlavným sídlom vo Švajčiarsku v meste Aigle. Ilustračné foto: Pixabay.com

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...