Prvý environmentálny časopis pre školákov

Životné prostredie a jeho ochrana je globálnym problémom, ktorého naliehavosť sa čoraz viac stupňuje. Vítanou reakciou na globálne environmentálne dianie je editorský počin vydavateľstva DAXE, ktoré v tomto roku začalo vydávať prvý environmentálny časopis pre školákov...

Peniaze nie sú všetko

Krása mušlí uchvátila človeka azda už na počiatku vekov. Nečudo, že sa stala hodnotou, ktorá vyvažovala tovar, prácu i čas človeka, nezriedka aj lásku žien a priazeň božstiev. Mušle ako platidlá, ako predzvesť peňazí. A peniaze ako zhmotnenie...

Podporte vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka

Vzhľadom nato, že súčasná zložitá situácia Literárneho týž­denníka (LT), ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fon­du na podporu umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok...

Osamote o samote

Eva Sisková: Až za horizont. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2020. 80 s. ISBN 978-80-8202-144-1 Prvé, čo padne do oka na knižke, je strom. Obraz, obrázok na inak jednoduchej obálke. Ale pôsobivý, lebo sa ti...

Piešťany sa vracajú do svojich zlatých čias

V dňoch 20. – 26. 9. 2021 ožilo mesto Piešťany a piešťanský Kúpeľný ostrov nultým ročníkom Art Noveau Festivalu s podtitulom Zlaté časy Piešťan. Ako nám povedali organizátori, multižánrovou prehliadku najväčších pokladov secesie spájajúcich...

Spomienková slávnosť a Ceny Martina Benku

Ako nás informovala M. Kiripolská zo Slovenského národného múzea v Martine, Cenu Martina Benku si prevzalo deväť laureátov z radov výtvarných umelcov a teoretikov umenia. Verejnosti ich predstavili na Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 133....

Via Litera je od písmena k písaniu

Ako nás informovala naša spolupracovníčka Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú literárnu súťaž o cenu Petra Raševa. Súťaž je určená študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií...

Miroslav Pius: “Povinnosťou spisovateľa je starať sa o duše…” Miroslav Pius

Miroslav Pius je člen Spolku slovenských spisovateľov a autor 25 kníh, ktorý prešiel radom povolaní: od literárneho redaktora, učiteľa, vrátnika až po metodika. Rodák z Požitavia píše eseje, odbornú literatúru, poéziu aj prózu, je...

Zhromaždenie smerujúce k soche sv. Martina     

Symbolicky vo štvrtok 11. novembra, keď je v kalendári Martina a všetci nositelia tohto mena oslavujú meniny, sa popoludní na Divadelnom námestí v Martine pred budovou Milenia uskutočnila verejná prezentácia modelu sochy tohto svätca a patróna mesta. Organizátorom...

Spisovateľ Ján  Čajak vyrastal v rodine Pavla Dobšinského

Azda by nikto presnejšie nevystihol ľudské osudy muža, ktorý prišiel na svet ako jediný syn (popri dvoch predčasne zomrelých dcérach) mladého evanjelického farára a básnika mladšej generácie štúrovcov Janka Čajaka, než ich on sám...

Jednorožce v centre pozornosti

Len v utorok 12. októbra 2021 sme sa dozvedeli meno laureátky 16. ročníka prestížnej slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera (viac v osobitnom článku). Získala ju Barbora Hrínová (1984) za svoju debutovú zbierku...

Voda odveká, voda živá

Igor Válek POVESTI O SLOVENSKEJ VODE Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. Martin, 2020   Voda je zázračným prazákladom života, hovorí text na zadnej strane pozoruhodnej knihy povestí o slovenskej vode, v ktorej jej autor Igor Válek prezentuje necelých štyridsať príbehov, poviestok...

Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

V úsilí podporiť základné podmienky na tvorbu a vydá­vanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku sloven­ských spisovateľov – v neľah­kých podmienkach, ktoré spô­sobuje najmä opakované krátenie dotácie pre časopis Fondom na podporu umenia i pokles jeho stánkového...

Rozmanitosť ľudskosti v Košiciach  

Ako nás informovala naša spolupracovníčka Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice aktivitami projektu Rozmanitosť ľudskosti poukáže na potrebu vytvárania komunitnej súdržnosti, individuálneho prístupu k okoliu a rozvoja empatie. Dozvedeli sme sa, že ponuka aktivít nového projektu...

Spisovateľ Ján Lenčo sa sám označoval za epika

Druhá polovica dvadsiateho storočia sa okrem iného aj v oblasti kultúry – a v nej literatúry – vyznačovala mnohými tristnými špecifikami, charakteristickými vari iba v tej červenšej časti sveta či Európy. Napríklad takí interpretační umelci boli všakovako kategorizovaní,...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...