Osamote o samote

Eva Sisková: Až za horizont. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2020. 80 s. ISBN 978-80-8202-144-1 Prvé, čo padne do oka na knižke, je strom. Obraz, obrázok na inak jednoduchej obálke. Ale pôsobivý, lebo sa ti...

Kvalitná pozvánka medzi Fatry

Je jasné, že súťaže kníh majú svoje veľké opodstatnenie a, stručne vyjadrené, sú často aj kompasom pre čitateľov, po čom majú siahnuť priamo v kníhkupectve a či pri objednávke cez internet alebo cez sociálne...

Voda odveká, voda živá

Igor Válek POVESTI O SLOVENSKEJ VODE Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. Martin, 2020   Voda je zázračným prazákladom života, hovorí text na zadnej strane pozoruhodnej knihy povestí o slovenskej vode, v ktorej jej autor Igor Válek prezentuje necelých štyridsať príbehov, poviestok...

Príbeh o zápase bez konca

Ľuboš Jurík je autor, ktorého prakticky každá nová kniha za posledných XXL rokov vyvoláva zaslúžený záujem odbornej verejnosti a mnohých čitateľov. Treba povedať, že vďaka prekladom jeho diel nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách,...

Román o nájdení východiska

„Tajomnosťou bývajú opradené príbehy z dávnych dôb. Vynárajú sa z nánosov času, aby ponúkli poučenie, ktoré v nich máme objaviť. Minulosť je však nemenná... A budúcnosť? Tá je neistá, lebo naše rozhodnutia a činy...

Skvelá Agatha Christie pre milovníkov klasickej detektívky

Na úvod pár riadkov z rodu faktografických. Slovenský spisovateľ je jedno z najstarších slovenských vydavateľstiev a za viac ako 60 rokov svojej existencie vydalo vyše 5 300 kníh v celkovom náklade viac než 47...

Kniha o sklárovi Zoričákovi presvetlí duše aj dni

Máme dosť svetoznámych umelcov a, našťastie, aj dobrých spisovateľov, ktorí o nich píšu kvalitné a erudované knihy. Jedným z aktuálnych príkladov je aj nová kniha spisovateľa a kultúrneho publicistu Dušana Mikolaja Šťastné okolnosti Jána...

Zoširoka a nielen o jednej knižke básní

BUDAYOVÁ, S.: Ružová noc. Martin : Matica slovenská, 2019, 56 s.; ISBN 978-80-8128-232-4 Pomerne útlu knižku veršov – ako sa na básnický debut napokon patrí – vydala Matica slovenská v spolupráci so Slovenským literárnym ústavom...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...