Osobnosti starého Prešporka

Ivan Szabó má za se­bou rad významných knižných prác z oblasti literatúry faktu a histórie, ktoré si získali mnohých vďačných príjemcov v na­šej čitateľskej obci. Naj­novšie sa predstavil knihou historicko-biografic­kých miniatúr Významné osobnosti starého...

Pocta Ivanovi Macinskému

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku v spolupráci s prešovskou Štátnou vedeckou knižnicou usporiadali 13. – 14. 9. 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach. Jej výsledkom bol aj zborník, ktorý vyšiel v závere...

Krutá pravda o dnešku

Žijeme v čudnom svete, ktorý tvoria pestrofarebné kulisy ľúbivých slov o tom, aké úspechy dosahujeme, pritom tí, čo nám tie polopravdy dennodenne servírujú, pomáhajú si vodopádom percent, tabuliek či grafov, ktoré majú každého z...

BÁSNICI 2018 O antológii poézie členov, prispievateľov a priaznivcov SSS

Spolok slovenských spisovateľov v roku 2018 pri svojom 95. výročí založenia (1923) vydáva reprezentačnú antológiu poézie svojich členov, prispievateľov a priaznivcov Básnici 2018. V roku významných výročí Slovenskej republiky vydal Spolok hneď na začiatku Antológiu súčasnej slovenskej...

Poďakovanie za zbierku Úspešná iniciatíva Spolku slovenských spisovateľov a nášho týždenníka

V Literárnom týždenníku (č. 43 – 44) zo dňa 12. decembra 2018 sme oznámili, že dňom 31. 12. 2018 sa končí finančná zbierka vyhlásená Spol­kom slovenských spisovateľov a našou redakciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej...

Pamäť dvora Čítanie zo zbierky poézie Michala Záletu

Michal Záleta (*1947) začínal svoju literárnu cestu ako mladý básnik. Po desaťročí publikovania v rozličných periodikách a počas štúdia publicistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa však čoraz väčšmi orientoval na žánre, ako sú črty,...

Milenci z Aňaly Čítanie z knihy Jána Čomaja

Nechcime hľadať vinníka. Ľahko sa vynáša súd: rodičia chlapcovi bránili, dievča je po matke Rómka. Nechcime hľadať paralely, históriu Rómea a Júlie možno ani nepoznali. Neukazujme prstom na Petrových rodičov, nemáme právo. Najväčším omylom je...

Tyrania ekonómie… Esej o vzťahu ekonomiky, politiky a kultúry v digitálnej ére

... veľmi obšírne sa na túto tému vyjadruje známy litovský mysliteľ Leonidas Donskis, keď zdôrazňuje, že sme svedkami „popierania úlohy humanitných vied v súčasnej modernej spoločnosti. (...) Vzniká priestor na enormné tlaky zo strany technokratických...

Svojská encyklopédia dejín európskej filozofie

Vydavateľstvu IRIS, ktoré sa dlhodobo špecializuje prioritne na filozofickú, ale aj inú spoločenskovednú literatúru, pribudlo na konte ako najnovší edičný počin vydanie vyše 500-stranovej knihy približujúcej vývoj európskej filozofie špecifickou, čitateľsky príťažlivou formou príbehov....

Dôstojné dielo o krásnej tradícii

V prvých decembrových dňoch vlaňajšieho roka, doslova v predvečer Vianoc, teda nanajvýš aktuálne, vyšla krásna veľkoformátová, objemná ilustrovaná kniha o jednom z najkrajších ľudových zvykov Slovákov, etnologickom fenoméne a zároveň prejave drobného pouličného divadla – o koledách a koledníkoch,...

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti

Knihu s príznačným názvom Nereálne očakávaniaautor rozčlenil do viacerých tematicky orientovaných celkov. V nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem tradičných (ekonomických) tém sa zaoberá vzdelávaním, problematikou...

Poznanie ústiace do večnosti

Každú ďalšiu zbierku Blanky Poliakovej očakávam s nedočkavosťou. Len málo autorov vie komunikovať so srdcom čitateľa, len nemnohí vedia rozprávať tak galantne a zároveň jatrivo. „Neboli sme / Stvorení pre seba / Len chodník / Máme...

Nazeranie do ľudskej duše

Blízke diaľavy! Týmto zmysluplným oxymoronom opäť do pokladnice slovenskej literatúry vstúpil Milan Zelinka, aby v svojich desiatich neopakovateľných rozprávaniach pripomenul, že nič nie je zabudnuté, nikto nie je zabudnutý. Že ešte vždy žije svet...

Generačné a nadčasové priateľstvo S maliarom a vydavateľom Milanom Stanom

Milan Stano sa narodil 20. januára 1949 v Kálnici pri Novom Meste nad Váhom. Mal 77 samostatných a vyše 130 kolektívnych výstav na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rusku a inde. Študijné cesty: Vietnam,...

Literatúra očami spisovateľov Anketa Literárneho týždenníka o slovenskej pôvodnej a prekladovej knihe (II)

Skvost v našej kultúrnej šperkovnici                                                           ...

Kúpte si najnovšie vydanie

V stánkoch hľadajte Literárny týždenník 5 – 6 /2019!

Literárny týždenník 5 – 6 z 13. februára 2019 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Problémy slovenských krajanov AKTUALITY * Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov: Za kultúrny dialóg... * Stretnutie...

Podporte nás

Dve percentá pre Literárny Týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

Kultúrno-literárna akadémia, n. o., vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 %...

Literatúra

Publicistika

Kto nečíta zákony…

Tyrania ekonómie…

Štefánikov rok

Zomrel Imrich Kružliak

Pozvánky a súťaže

Plickova fotografická jednota

Kollárovo Prízemie v Trnave

Hložník na Orave