Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský (* 12. 11. 1940 v Trnave), básnik, prozaik, prekladateľ, povolaním novinár, predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1963 – 1965). Tridsať rokov pôsobil v...

Poézia Maroša M. Bančeja

Všestranný literát Maroš M. Bančej, rodák z Michaloviec (*1960), prešiel viacerými povolaniami, najdlhšie sa zdržal ako šéfredaktor v časopise Dotyky (1990 – 1999) a v Slovenskom rozhlase (1999 – 2007). Svoje šesťnásobné šéfredaktorstvo ukončil...

Poézia Jaroslava Rezníka

VIANOCE Zo sviečok potichu plamienky vzlietajú. Práve ako včely na našich tvárach postoja. To je tá chvíľa na seba pozrieť, ponúknuť úsmev, vľúdnosť a lásku, ihličie pokoja. Je ticho. Najtichšie ticho, až počuť zrenie múdrych jabĺk v zátiší na skrini. A to je ten čas pristúpiť k sebe a vianočnou piesňou dotknúť sa blížneho, ktorý...

Poézia Ervina Nagyho

ERVIN NAGY (1940) – bývalý rozhlasový, televízny redaktor, šéfredaktor zábavy v Československej televízii Bratislava a napokon vydavateľ prvého federálneho dvojtýždenníka spoločensko-kultúrneho časopisu Tele plus – svoje básne publikoval predovšetkým časopisecky. Až neskôr vydal zbierku...

Poézia Antona Péteriho

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea básnik, publicista Anton Péteri (*10. 12. 1938 v Nových Zámkoch), ktorý väčšinu doterajšieho života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Začiatkom šesťdesiatych rokov...

Poézia Margity Ivaničkovej

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30....

Mihai Milca a Vasile Dan Rumunská literatúra

Neoddeliteľnou súčasťou stromu našej národnej literatúry je aj vetva slovenských literátov žijúcich a tvoriacich v krajanskom prostredí za hranicami vlasti. V Rumunsku významnú časť slovenského literárneho života v prepojení s rumunským predstavuje slovenská prozaička, novinárka, kritička a literárna vedkyňa...

MILAN RÚFUS Vianočná poézia

Vianočná koleda V mestečku Betleme, v jasličkách na slame leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anjelik bez krídel, Boží i človečí. Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí, darček mu nesie tam... A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky. Rozhodli sa zvieratká, správa o tom letí, správa krátka,...

Písanie/-é do snehu

Jozef Mokoš (*11. 3. 1941 v Seredi nad Váhom) patrí medzi „sviatočných básnikov“, ktorí vynímajú básnické slovo zo svojho srdca iba vo chvíľach, keď majú čo povedať, a to nielen o sebe, ale aj o osobnom prežívaní...

Modlitba o slovo básnika

Rodák z Lučenca JÚLIUS LOMENČÍK (*15. 1. 1961) je vysokoškolský pedagóg, kulturológ a básnik. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, na otázky jazykovej kultúry a literárnu regionalistiku. Je autorom vedeckých...

Samota smrti

GABRIEL NÉMETH (*1969) časopisecky publikoval prvý raz v týždenníku Slovo Zemplína. Postupne mu vyšli básnické zbierky Za súmraku (2003), Slnko nad básňou (2005), Rodinný album (2009), Srdce na kľúč (2016). Píše aj prózu, jeho poetická tvorba je naplnená radosťou a láskou, no...

4K

MAREK MATUŠKA (*1960) je pedagóg a mladých učí prírodným vedám. Na strednej škole vydával vlastný časopis, a keď svet zachvátila mánia okolo Harryho Pottera, jeho prvé vlastné dielka patrili k subžánru fan-fiction. Dobré recenzie ho hnali...

Milan Zelinka: Odkaz

Neposielaj ma do konopí, politik, občan vážený, v húštine zmiznú moje stopy, nevrátim sa ti v jeseni. Ktože ťa potom znovu zvolí? Ktože ti dá svoj verný hlas? Nauč sa: ľudia nie sú voly a každý človek nie je plaz. Z tej...

Ján Tazberík: Podunajská elégia

Ján Tazberík (* 3. 3. 1950, Rimavská Sobota, Slovensko), slovenský básnik, vysokoškolský pedagóg, literárny kritik, literárnovedný a kultúrno-osvetový pracovník, absolvoval odbor filozofia na FF UK v Bratislave. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na viacerých vysokých...

Igor Válek: Čakanie na leto

Igor Válek (* 7. 1. 1967, Martin, Slovensko), spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho a literárneho života, absolvoval štúdium publicistiky na Fakulte...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...