Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský (* 12. 11. 1940 v Trnave), básnik, prozaik, prekladateľ, povolaním novinár, predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1963 – 1965). Tridsať rokov pôsobil v...

Modlitba o slovo básnika

Rodák z Lučenca JÚLIUS LOMENČÍK (*15. 1. 1961) je vysokoškolský pedagóg, kulturológ a básnik. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, na otázky jazykovej kultúry a literárnu regionalistiku. Je autorom vedeckých...

Poézia Maroša M. Bančeja

Všestranný literát Maroš M. Bančej, rodák z Michaloviec (*1960), prešiel viacerými povolaniami, najdlhšie sa zdržal ako šéfredaktor v časopise Dotyky (1990 – 1999) a v Slovenskom rozhlase (1999 – 2007). Svoje šesťnásobné šéfredaktorstvo ukončil...

Odsúdený k večitej žízni 120 rokov od narodenia Jána Smreka

December sa preklápa do druhej polovice a už nielen tušíme, ale čoraz vňčšmi vnímame blížiace sa sviatky. V skorom súmraku a silnejúcom vetre poletuje sneh s dažďom a pietne miesto martinského Národného cintorína vyzerá ešte pietnejšie. Akoby nesmelo pribúdajúca...

Ján Tazberík: Podunajská elégia

Ján Tazberík (* 3. 3. 1950, Rimavská Sobota, Slovensko), slovenský básnik, vysokoškolský pedagóg, literárny kritik, literárnovedný a kultúrno-osvetový pracovník, absolvoval odbor filozofia na FF UK v Bratislave. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na viacerých vysokých...

Milan Zelinka: Odkaz

Neposielaj ma do konopí, politik, občan vážený, v húštine zmiznú moje stopy, nevrátim sa ti v jeseni. Ktože ťa potom znovu zvolí? Ktože ti dá svoj verný hlas? Nauč sa: ľudia nie sú voly a každý človek nie je plaz. Z tej...

Samota smrti

GABRIEL NÉMETH (*1969) časopisecky publikoval prvý raz v týždenníku Slovo Zemplína. Postupne mu vyšli básnické zbierky Za súmraku (2003), Slnko nad básňou (2005), Rodinný album (2009), Srdce na kľúč (2016). Píše aj prózu, jeho poetická tvorba je naplnená radosťou a láskou, no...

Poézia Ervina Nagyho

ERVIN NAGY (1940) – bývalý rozhlasový, televízny redaktor, šéfredaktor zábavy v Československej televízii Bratislava a napokon vydavateľ prvého federálneho dvojtýždenníka spoločensko-kultúrneho časopisu Tele plus – svoje básne publikoval predovšetkým časopisecky. Až neskôr vydal zbierku...

Rút sa zhovára s básnikom

Cyklus Rút sa zhovára s básnikom je literárnym ohlasom na básnickú zbierku Petra Mišáka Rút (kniha vyšla v edícii Rozhľady po kultúre a umení, Ružomberok 2014). Autor v nej umeleckým spôsobom polemizuje so známym starozákonným príbehom o Rút, aby...

Poézia Margity Ivaničkovej

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30....

Mihai Milca a Vasile Dan Rumunská literatúra

Neoddeliteľnou súčasťou stromu našej národnej literatúry je aj vetva slovenských literátov žijúcich a tvoriacich v krajanskom prostredí za hranicami vlasti. V Rumunsku významnú časť slovenského literárneho života v prepojení s rumunským predstavuje slovenská prozaička, novinárka, kritička a literárna vedkyňa...

Igor Válek: Čakanie na leto

Igor Válek (* 7. 1. 1967, Martin, Slovensko), spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho a literárneho života, absolvoval štúdium publicistiky na Fakulte...

V Novej Cvernovke v Bratislave Autoriáda aj spomienka na Pankovčina

V sobotu 30. 11. 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave uskutoční Autoriáda 2019. Ide už o tretí ročník literárneho festivalu na platforme Dní slovenskej literatúry. Pestrý program prinesie populárne tváre slovenského literárneho sveta, nové aj staré...

Poézia Antona Péteriho

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea básnik, publicista Anton Péteri (*10. 12. 1938 v Nových Zámkoch), ktorý väčšinu doterajšieho života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Začiatkom šesťdesiatych rokov...

Poézia Jaroslava Rezníka

VIANOCE Zo sviečok potichu plamienky vzlietajú. Práve ako včely na našich tvárach postoja. To je tá chvíľa na seba pozrieť, ponúknuť úsmev, vľúdnosť a lásku, ihličie pokoja. Je ticho. Najtichšie ticho, až počuť zrenie múdrych jabĺk v zátiší na skrini. A to je ten čas pristúpiť k sebe a vianočnou piesňou dotknúť sa blížneho, ktorý...

Slovo šéfredaktora

Časopis v jeseni zmení tvár

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Lýceum Dobšinského aj národné

Vzhľadom na pripravovanú zmenu štruktúry nášho internetového časopisu posúvame pôvodnú uzávierku termínu na zaslanie odpovedí do 30. októbra. Pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok,...