Modlitba o slovo básnika

Rodák z Lučenca JÚLIUS LOMENČÍK (*15. 1. 1961) je vysokoškolský pedagóg, kulturológ a básnik. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, na otázky jazykovej kultúry a literárnu regionalistiku. Je autorom vedeckých...

V Novej Cvernovke v Bratislave Autoriáda aj spomienka na Pankovčina

V sobotu 30. 11. 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave uskutoční Autoriáda 2019. Ide už o tretí ročník literárneho festivalu na platforme Dní slovenskej literatúry. Pestrý program prinesie populárne tváre slovenského literárneho sveta, nové aj staré...

Poézia Jaroslava Rezníka

VIANOCE Zo sviečok potichu plamienky vzlietajú. Práve ako včely na našich tvárach postoja. To je tá chvíľa na seba pozrieť, ponúknuť úsmev, vľúdnosť a lásku, ihličie pokoja. Je ticho. Najtichšie ticho, až počuť zrenie múdrych jabĺk v zátiší na skrini. A to je ten čas pristúpiť k sebe a vianočnou piesňou dotknúť sa blížneho, ktorý...

Poézia Ervina Nagyho

ERVIN NAGY (1940) – bývalý rozhlasový, televízny redaktor, šéfredaktor zábavy v Československej televízii Bratislava a napokon vydavateľ prvého federálneho dvojtýždenníka spoločensko-kultúrneho časopisu Tele plus – svoje básne publikoval predovšetkým časopisecky. Až neskôr vydal zbierku...

Pamäť dvora Čítanie zo zbierky poézie Michala Záletu

Michal Záleta (*1947) začínal svoju literárnu cestu ako mladý básnik. Po desaťročí publikovania v rozličných periodikách a počas štúdia publicistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa však čoraz väčšmi orientoval na žánre, ako sú črty,...

Poézia Margity Ivaničkovej

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30....

Samota smrti

GABRIEL NÉMETH (*1969) časopisecky publikoval prvý raz v týždenníku Slovo Zemplína. Postupne mu vyšli básnické zbierky Za súmraku (2003), Slnko nad básňou (2005), Rodinný album (2009), Srdce na kľúč (2016). Píše aj prózu, jeho poetická tvorba je naplnená radosťou a láskou, no...

Poézia Maroša M. Bančeja

Všestranný literát Maroš M. Bančej, rodák z Michaloviec (*1960), prešiel viacerými povolaniami, najdlhšie sa zdržal ako šéfredaktor v časopise Dotyky (1990 – 1999) a v Slovenskom rozhlase (1999 – 2007). Svoje šesťnásobné šéfredaktorstvo ukončil...

Igor Válek: Čakanie na leto

Igor Válek (* 7. 1. 1967, Martin, Slovensko), spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho a literárneho života, absolvoval štúdium publicistiky na Fakulte...

Poézia Jany Štefánie Kuzmovej

Rodáčka z Rakovej (*29. 12. 1947) Jana Štefánia Kuzmová je poetka hľadajúca odpovede na otázky – Kde vzalo ľudstvo báseň? Ako sa zrodila pieseň? Čomu obe slúžia? – v poézii plnej reflexií, nabádavých úvah a ponúk na riešenia....

Písanie/-é do snehu

Jozef Mokoš (*11. 3. 1941 v Seredi nad Váhom) patrí medzi „sviatočných básnikov“, ktorí vynímajú básnické slovo zo svojho srdca iba vo chvíľach, keď majú čo povedať, a to nielen o sebe, ale aj o osobnom prežívaní...

Mihai Milca a Vasile Dan Rumunská literatúra

Neoddeliteľnou súčasťou stromu našej národnej literatúry je aj vetva slovenských literátov žijúcich a tvoriacich v krajanskom prostredí za hranicami vlasti. V Rumunsku významnú časť slovenského literárneho života v prepojení s rumunským predstavuje slovenská prozaička, novinárka, kritička a literárna vedkyňa...

MILAN RÚFUS Vianočná poézia

Vianočná koleda V mestečku Betleme, v jasličkách na slame leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anjelik bez krídel, Boží i človečí. Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí, darček mu nesie tam... A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky. Rozhodli sa zvieratká, správa o tom letí, správa krátka,...

Rút sa zhovára s básnikom

Cyklus Rút sa zhovára s básnikom je literárnym ohlasom na básnickú zbierku Petra Mišáka Rút (kniha vyšla v edícii Rozhľady po kultúre a umení, Ružomberok 2014). Autor v nej umeleckým spôsobom polemizuje so známym starozákonným príbehom o Rút, aby...

Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský (* 12. 11. 1940 v Trnave), básnik, prozaik, prekladateľ, povolaním novinár, predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1963 – 1965). Tridsať rokov pôsobil v...

Slovo šéfredaktora

Časopis v jeseni zmení tvár

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Lýceum Dobšinského aj národné

Vzhľadom na pripravovanú zmenu štruktúry nášho internetového časopisu posúvame pôvodnú uzávierku termínu na zaslanie odpovedí do 30. októbra. Pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok,...