Úvod Žánre Noticka

Noticka

Spravodajský žáner, krátka jednovetová správa o aktuálnych udalostiach a javoch, ktorým sa obyčajne nepripisuje veľký spoločensko-politický význam; lokálka

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...