Recenzia

Publicistický žáner, v ktorom sa hodnotí umelecké, vedecké alebo iné dielo

Pocta Ivanovi Macinskému

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku v spolupráci s prešovskou Štátnou vedeckou knižnicou usporiadali 13. – 14. 9. 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach. Jej výsledkom bol aj zborník, ktorý vyšiel v závere...

Krutá pravda o dnešku

Žijeme v čudnom svete, ktorý tvoria pestrofarebné kulisy ľúbivých slov o tom, aké úspechy dosahujeme, pritom tí, čo nám tie polopravdy dennodenne servírujú, pomáhajú si vodopádom percent, tabuliek či grafov, ktoré majú každého z...

Svojská encyklopédia dejín európskej filozofie

Vydavateľstvu IRIS, ktoré sa dlhodobo špecializuje prioritne na filozofickú, ale aj inú spoločenskovednú literatúru, pribudlo na konte ako najnovší edičný počin vydanie vyše 500-stranovej knihy približujúcej vývoj európskej filozofie špecifickou, čitateľsky príťažlivou formou príbehov....

Dôstojné dielo o krásnej tradícii

V prvých decembrových dňoch vlaňajšieho roka, doslova v predvečer Vianoc, teda nanajvýš aktuálne, vyšla krásna veľkoformátová, objemná ilustrovaná kniha o jednom z najkrajších ľudových zvykov Slovákov, etnologickom fenoméne a zároveň prejave drobného pouličného divadla – o koledách a koledníkoch,...

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti

Knihu s príznačným názvom Nereálne očakávaniaautor rozčlenil do viacerých tematicky orientovaných celkov. V nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem tradičných (ekonomických) tém sa zaoberá vzdelávaním, problematikou...

Poznanie ústiace do večnosti

Každú ďalšiu zbierku Blanky Poliakovej očakávam s nedočkavosťou. Len málo autorov vie komunikovať so srdcom čitateľa, len nemnohí vedia rozprávať tak galantne a zároveň jatrivo. „Neboli sme / Stvorení pre seba / Len chodník / Máme...

Nazeranie do ľudskej duše

Blízke diaľavy! Týmto zmysluplným oxymoronom opäť do pokladnice slovenskej literatúry vstúpil Milan Zelinka, aby v svojich desiatich neopakovateľných rozprávaniach pripomenul, že nič nie je zabudnuté, nikto nie je zabudnutý. Že ešte vždy žije svet...

Nádherne bláznivý príbeh

Nemecký autor kníh pre deti Erich Kästner založil svoj príbeh s nadrealistickým názvom 35. máj a s podtitulom Konrád cvála do Oceánie na tom, že školák Konrád musí napísať sloh o Oceánii, čo chlapec...

V znamení dozrievania

Každý tvorca – či je to už prozaik alebo básnik – po vydaní vlastnej knižky vníma svoju výpoveď kritickejším okom. Je však zvedavý aj na reakcie čitateľov. Možno sa vie stotožniť s tým, čo napísal,...

Medzi tradičnou a modernou rozprávkou

Rozprávka, ktorú napísala Paula Sabolová, je o tom, že čertova mať pošle prváčika čertíka Trapka na skusy do sveta, aby sa – keďže v pekle mu to v škole veľmi nejde – priučil gazdovstvu u...

Kniha o zápase s drsnými podmienkami

Básnici a prozaici sa spravidla ani z odstupu času a priestoru nevzdávajú veku a krajiny svojej mladosti. Žijú v nich ako žriedlo podnetov. Pridáva sa k nim aj kultúrny historik a biografista Augustín Maťovčík viacerými prácami...

Nadšenie z objavovania histórie

Mladý historik Vladimír Julián Ševc, s ktorého historickými prácami sa v posledných rokoch stretávame, uverejňuje aj na internetovom portáli Kežmarský reportér seriál V tieni ríšskeho orla, kde približuje obdobie nacizmu a prvej Slovenskej republiky v Kežmarku. Už v roku 2014...

Rozpravy o hrozbe existenciálneho vákua

V období viacerých kríz nielen politickom, sociálnom či environmentálnom, ale i kultúrnom a existenciálnom, ktoré si akosi neradi pripúšťame, možno len uvítať vydanie vedeckej monografie známeho filozofa, literárneho vedca, kulturológa a vysokoškolského profesora Dalimíra Hajka s názvom Kierkegaard...

Mesto pod maskou

Je v tom akási podivná zákonitosť, že nás oveľa viac lákajú krajiny tam kdesi v diaľke, a tak mnohí Česi celkom obstojne poznajú Vysoké Tatry a takisto hocijaký zámok na Slovensku, no ak má prísť...

O dvoch rovinách debutu pre deti

Fantazijné príbehy sú neustále v kurze. Svedčí o tom aj záujem autorov bez ohľadu na krajinu pôvodu, pohlavie alebo skúsenosti. Rovnako však dokazujú, že imaginácia má byť len pútavým nástrojom na vyobrazenie univerzálnych alebo aktuálnych spoločenských tém....

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...