Recenzia

Publicistický žáner, v ktorom sa hodnotí umelecké, vedecké alebo iné dielo

Dôkaz, že dôležitá časť národa nerezignovala

Je potešiteľný jav, keď historikom vychádzajú aj v nových spoločenských podmienkach, neveľmi žičlivých vede, umeniu a literatúre, knihy v druhom či dokonca treťom vydaní. Zažívajú to napríklad diela Matúša Kučeru aj už nebohého Antona Špiesza, konkrétne...

Útulné Vianoce s nevšednými príbehmi

Dnes už známy slovenský autor Mons. Viliam Judák, nevšedný a plodný, opäť príjemne prekvapil. V tomto predvianočnom čase prichádza do knižnej (aj darčekovej) ponuky výnimočnou publikáciou pre celú rodinu. Prvá časť jeho knihy, priam celá polovica,...

Chuťovka z moderného klasika

Roberta Musila (* 1880 – † 1942) štyri roky po smrti označil mienkotvorný londýnsky časopis Times Literary Supplement za najvýznamnejšieho a zároveň najneznámejšieho nemeckého spisovateľa prvej polovice 20. storočia. Už predtým sa však nemýlil...

Ani nie recenzia, len upozornenie

Sú knihy, na ktoré písať recenziu je trúfalosť. Zamarovského diela medzi ne nesporne patria. No ak po rokoch vyjde niektorá jeho kniha znova, a to ešte v parádnej úprave a v jednej väzbe sú dokonca tri Zamarovského knihy...

Čudné časy, ktoré žijeme

Ponajprv by som chcel povedať, že s Viliamom Klimáčkom ma spojila práca na príprave scenára filmu o Alexandrovi Dubčekovi Krátka jar, dlhá zima, ktorý vznikol na motívy môjho románu Rok dlhší ako storočie a ktorý režíroval Laco...

Ulice našich krajanov

Petržalka, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky na pravom brehu Dunaja v hraničnom susedstve s Rakúskom a Maďarskom, má viacero miestnych alebo sídliskových častí: Dvory, Lúky, Háje, Ovsište, Janíkov dvor, Kopčany, Zrkadlový háj, Starý...

Poézia plebejskej krvi

Plebejská krv spod čergovského pohoria sa vyliala z úzkeho koryta našej poézie a vtrhla ako cunami do ľudskej mizérie, v ktorej sa nachádzame v súčasnosti. Strhla mosty prázdnych poetizmov, zaplavila cesty a prevalila sa cez ich rozpadajúce...

Handžárikov národný testament

Nestor slovenskej literatúry a publicistiky Július Handžárik v požehnanom veku života 88 rokov poskytol slovenskému čitateľovi doma i v slovenskom zahraničí dlho neznámy prehľad „utajovaných dejín“ tradovaných veľkomaďarských mýtov nielen v Maďarsku, na Slovensku, ale aj v Európe. O to je...

Vyšlo druhé číslo almanachu Devín

V týchto dňoch vyšlo 2. tohoročné (a celkove 7.) číslo literárno-umeleckého a vedecko-vzdelávacieho almanachu Devín, ktorý dva razy do roka vydáva Spoločnosť Ľudovíta Štúra v Moskve. V skutočnosti ide o 200-stranovú viazanú knihu v mäkkej väzbe s bohatým textovým a ilustračným obsahom...

Za kvalitný žurnalizmus – na margo knihy Necenzúrované eseje Kniha Pavla Dinku a Petra...

Vincent Šabík V epoche vrcholiacej technizácie a industrializácie všetkého, vrátane spriemyselňovania formovania vedomia spoločnosti a jednotlivcov a paralelného oslabovania, marginalizácie kľúčových médií knižných a novinových formátov, ktoré vyúsťujú do čoraz častejšie a hlasnejšie vyslovovanej otázky o konci...

Colotka a rok 1968

Peter Colotka (na fotografii vľavo) v súčasnosti V súvislosti s tohtoročným päťdesiatym výročím augustových udalostí roku 1968 sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi monografiami, memoárami či inými písomnosťami reflektujúcimi koniec Pražskej jari. Osobitne zaujímavé sú osobné výpovede aktívnych...

Hlboké korene malokarpatského vinohradníctva

Štefan Hrivnák a kol. VÍNO V PRAMEŇOCH: DOKUMENTY K DEJINÁM MALOKARPATSKÉHO VINOHRADNÍCTVA Bratislava: Marenčin PT, 2018, 1. vyd., 171 s., ISBN 978-80-569-0143-4   Vinohradníctvo patrí k neodmysliteľnej súčasti poľnohospodárskej kultúry Slovenska a Slovákov po celé stáročia, ba jeho tradícia u nás dokázateľne siaha až...

Ťuk (ťukov)anie na detského čitateľa

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA Peter Karpinský AKO SME S ŤUKŤUKOM ŤUKŤUKOVALI Bratislava: Slovart, 2018, 2. vyd., 96 s., ISBN 978-80-556-3491-3 Veľkú časť tejto strany sme venovali hľadaniu ciest, ako naše deti nenásilne, hravo a inými pútavými spôsobmi priviesť k čítaniu,...

Videnie sveta Milana Stana

Milan Stano MAĽBA Bratislava: Štúdio humoru a satiry, 2018, 1. vyd., 208 s., ISBN 978-80-85451-61-0 (viaz.) Poézia obrazov je rovnocenná poézii slov či hudby. Kam slovo nedosiahne, tam ho zastupuje vizuálny vnem, hudobná veta, predstavivosť – viac...

Rodisko povýšil na ideu

Prokip Kolisnyk VOŠTINA MYSTÉRIÍ (ČARUNKA MISTERIJ) Prešov: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 2017, 1. vyd., 312 s., ISBN 978-80-971761-3-6 V súčasnosti len zriedka nájdeme výtvarného umelca, maliara, ktorý by sa okrem výtvarných diel zaoberal literatúrou – písal básne,...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...