Bude to ďalšia kniha?

Rodák z Martina Igor Válek (*1967) je redaktor, publicista, básnik, prozaik a editor. Autor básnických zbierok Na-miesto piesne (2000) a Korene a úlomky (2007), knihy próz Haškovi v pätách. Koláž o hľadaní a nájdení Slovenska a spisovateľa...

Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský (* 12. 11. 1940 v Trnave), básnik, prozaik, prekladateľ, povolaním novinár, predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1963 – 1965). Tridsať rokov pôsobil v...

Poézia Maroša M. Bančeja

Všestranný literát Maroš M. Bančej, rodák z Michaloviec (*1960), prešiel viacerými povolaniami, najdlhšie sa zdržal ako šéfredaktor v časopise Dotyky (1990 – 1999) a v Slovenskom rozhlase (1999 – 2007). Svoje šesťnásobné šéfredaktorstvo ukončil...

Poézia Jaroslava Rezníka

VIANOCE Zo sviečok potichu plamienky vzlietajú. Práve ako včely na našich tvárach postoja. To je tá chvíľa na seba pozrieť, ponúknuť úsmev, vľúdnosť a lásku, ihličie pokoja. Je ticho. Najtichšie ticho, až počuť zrenie múdrych jabĺk v zátiší na skrini. A to je ten čas pristúpiť k sebe a vianočnou piesňou dotknúť sa blížneho, ktorý...

Človek v zľave Dnes byť sám sebou je mimoriadne ťažké

Trnavský rodák Jozef Kollár (* 1960) už za debutovú zbierku próz Nedorozumenie získal Cenu Ivana Kraska. Aj druhá kniha próz Medený vlas (1998) sa stretla s úspechom. Roku 1999 napísal knihu reportáží Barnabáš sa...

Poézia Ervina Nagyho

ERVIN NAGY (1940) – bývalý rozhlasový, televízny redaktor, šéfredaktor zábavy v Československej televízii Bratislava a napokon vydavateľ prvého federálneho dvojtýždenníka spoločensko-kultúrneho časopisu Tele plus – svoje básne publikoval predovšetkým časopisecky. Až neskôr vydal zbierku...

Poézia Antona Péteriho

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea básnik, publicista Anton Péteri (*10. 12. 1938 v Nových Zámkoch), ktorý väčšinu doterajšieho života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Začiatkom šesťdesiatych rokov...

Poézia Margity Ivaničkovej

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30....

Mihai Milca a Vasile Dan Rumunská literatúra

Neoddeliteľnou súčasťou stromu našej národnej literatúry je aj vetva slovenských literátov žijúcich a tvoriacich v krajanskom prostredí za hranicami vlasti. V Rumunsku významnú časť slovenského literárneho života v prepojení s rumunským predstavuje slovenská prozaička, novinárka, kritička a literárna vedkyňa...

Dôkaz: Návrat do Tábora Ján Fekete-Apolkin

JÁN FEKETE-APOLKIN (* 12. 8. 1945 v Modrom Kameni) je prozaik, básnik, autor literatúry pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov. Potom ako vydanie jeho básnického debutu Chodníčkom do hvezdárne zrušili (1969), začal sa venovať...

Hra o korunu Viliam Apfel

Renomovaný spisovateľ literatúry Viliam Apfel (*1940 v Novom Meste nad Váhom), dvojnásobný nositeľ Ceny E. E. Kischa, sa aj v knižnej tvorbe programovo venuje historickým udalostiam a osobnostiam spojeným so slovenskými dejinami, napr. Čas...

MILAN RÚFUS Vianočná poézia

Vianočná koleda V mestečku Betleme, v jasličkách na slame leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anjelik bez krídel, Boží i človečí. Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí, darček mu nesie tam... A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky. Rozhodli sa zvieratká, správa o tom letí, správa krátka,...

O českej pestúnke albánskeho premiéra – BASHKIM SHEHU Rozprávka zo života

Pravda, samotní premiéri nemávajú pestúnky, ale aj mne by sa jej bolo sotva dostalo, keby som nemal to privilégium či nešťastie, že som bol synom Mehmeta Shehua, predsedu albánskej vlády v rokoch 1954 až...

Albánsky ľud si pripomína jubileum svojej nezávislosti

Dňa 28. novembra 2018 oslavuje náš ľud Albánsky národný deň – 106. výročie prijatia Deklarácie o nezávislosti od Osmanskej ríše. Bol to výsledok stáročného zápasu za nezávislosť a slobodu. Prichodí nám preto pripomenúť si tých, čo...

Písanie/-é do snehu

Jozef Mokoš (*11. 3. 1941 v Seredi nad Váhom) patrí medzi „sviatočných básnikov“, ktorí vynímajú básnické slovo zo svojho srdca iba vo chvíľach, keď majú čo povedať, a to nielen o sebe, ale aj o osobnom prežívaní...

Kúpte si najnovšie vydanie

V stánkoch hľadajte Literárny týždenník 5 – 6 /2019!

Literárny týždenník 5 – 6 z 13. februára 2019 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Problémy slovenských krajanov AKTUALITY * Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov: Za kultúrny dialóg... * Stretnutie...

Podporte nás

Dve percentá pre Literárny Týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

Kultúrno-literárna akadémia, n. o., vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 %...

Literatúra

Publicistika

Kto nečíta zákony…

Tyrania ekonómie…

Štefánikov rok

Zomrel Imrich Kružliak

Pozvánky a súťaže

Plickova fotografická jednota

Kollárovo Prízemie v Trnave

Hložník na Orave