Slovenský prológ k Písmu

„A ešte väčšmi od človeka z kameňa / je mŕtva duša, každá duša bez písmen.“ To sú prvé dva verše zo 45. slohy dnes už známeho a slávneho, no ešte stále nie celkom doceneného...

Boris Filan, človek, ktorý miluje zázraky

Keď Lótová žena utekala zo zničenej Sodomy a Gomory a obzrela sa za sebou, videla len spúšť a zbúraniská, to je, napokon, aj biblicky pochopiteľné. Spätný pohľad na tvorivé roky Borisa Filana pri jeho...

„Roztodivná“ krása Záhoráckych pjesničiek…

... takéto vyjadrenie úžasu nad množstvom, bohatstvom či rôznorodosťou súborného vydania Záhoráckych pjesničiek vyslovila vo svojom vyznaní v tejto publikácii profesorka Eva Fordinálová. Pre nezainteresovaných treba pripomenúť, že ide o významnú literárnu historičku, vedkyňu...

Cesta k pravde nie je o prezentáciách

Strata prirodzených spoločenských väzieb, ktoré zohľadňujú skúsenosti overené časom, vedie v ére zredukovanej na ekonomické ukazovatele, k prehnanému úsiliu presadiť sa za každú cenu. Trend upriamiť pozornosť na seba v priestore nespočítateľných podnetov prináša...

Priateľské reportovanie o básnikovi

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie...

Vstupenka do temna

Spisovateľ Peter Gajdošík sa doteraz orientoval na tvorbu pre detského čitateľa (Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša, Pavúčikove dobrodružstvá, Striga zo strojovne). Aj v jeho knižkách pre deti sa už dá badať realita previazaná...

Objav Bibliotéky – eseje maďarského nosorožca

Hosťom tohoročnej Bibliotéky bolo susedné Maďarsko. Vďaka úsiliu kultivovaného a zanieteného riaditeľa Maďarského inštitútu Imre Molnára a výdatnej spolupráce predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika ako zostavovateľa, Petra Mišáka ako redaktora a spolupráce Katky...

Čas vzkriesenia Matice slovenskej

Kniha Čas vzkriesenia: Keď národ umieral II. voľne nadväzuje na knihu Keď národ umieral, ktorá vyšla minulý rok a ktorá priblížila osudy Mudroňovcov a Halašovcov koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ich zápas o...

Polstoročie v zápisníkoch

Leopold Moravčík je novinárom, ktorý polstoročie pracoval v televízii a v printových médiách. Po skončení štúdia žurnalistiky (1964) na Komenského univerzite v Bratislave, si dopĺňal vedomosti na postgraduálnom štúdiu medzinárodného práva a vzdelanie dokončil...

Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou

Jana Šimulčíková je renomovaná spisovateľka pre deti a mládež, prozaička, poetka, novinárka a prekladateľka detskej dobrodružnej populárnej literatúry z nemčiny. Popri knihách pre deti a dospievajúcu mládež napísala aj novelu a poviedky pre dospelých...

Na margo antropologickej koncepcie Carla Schmitta Dobro kontra zlo

Podľa Carla Schmitta, nemeckého politického filozofa, sa v jeho antropologickej koncepcii politickosti, týkajúcej sa charakteru ľudskej prirodzenosti, môžeme stretnúť s dvoma základnými pozíciami. Optimistickou a pesimistickou. Obsahom prvej je východisko, že človek je prirodzene...

Úctyhodná osobnosť aj tradícia

Na 21. september pripadá meno Matúš. A Matúš Zraz je literárne meno skutočného slovenského vojaka, ako sám seba – svoju ľudskú podstatu – stvárnil LADISLAV ŤAŽKÝ. Práve táto jeho podoba sa stala symbolom tohtoročnej...

Neočakávaný uhol pohľadu

Hodinu po vyhlásení nositeľov Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018 sa začal v Poľsku hotový útok na knihy Oľgy Tokarczukovej. Priam zmizli z pultov kníhkupectiev. Oľga Tokarczuková (Poľka s ukrajinskými koreňmi. Jej otec...

Nepodriadiť demokraciu zisku Esejistické zamyslenie k novembru 1989

Porozumieť toku života v situáciách, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, býva ťažké. Správnemu nadhľadu bráni nielen množstvo protichodných informácií a neznámych zdrojov, ale aj vlastné emocionálne naladenie, nedokonalosť a zlyhania. Literatúra s nadčasovým rozprávaním...

Vystúpenia svetoznámych orchestrov 55. ročník Bratislavských hudobných slávnosti priniesol veľké umelecké zážitky

Vrcholom bratislavskej koncertnej sezóny je jej začiatok. Zásluhu na tom má medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti, ktorý teraz absolvoval svoj jubilejný 55. ročník. Na jeho počesť organizátori pripravili vzácnu publikáciu fotografií jedinečných umelcov,...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Plody slušnosti

Pod hviezdnym nebom…

Myšlienka týždňa