POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!: Zbierka na podporu Literárneho týždenníka

Ako uvádzame v otvorenom liste Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa obraciame na Fond na podporu umenia (FnPU), rozhodnutie riaditeľa FnPU prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) v roku 2020 vo výške 43...

Strieborná ruža

Jozef Mikloško (* 31. 3. 1939 Nitra), spisovateľ literatúry faktu, publicista, bloger, povolaním matematik a informatik, bývalý diplomat a politik, po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval na Vysokej škole pedagogickej (1956 –...

Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo Petrovi Jarošovi a Tomášovi Winklerovi

„Vykročil rezko a čoskoro minul Východnú a za ňou sa pustil doľava, prešiel na važecké lúky, a tam div neonemel. Medzi chopkami a borievkami sa bŕľali hríby ako barance, hoci bola iba jar. Neveril...

„Nech mozog vybavuje a nech srdce rozhoduje.“ Rozhovor so STANISLAVOM ŠTEPKOM, principálom Radošinského naivného...

Hovoriť o vážnych veciach veselo nevie každý. A ešte k tomu takým svojským pohľadom aj osobitou interpretáciou ako radošinský rodák, no už od roku 1970 Bratislavčan STANISLAV ŠTEPKA (*26. 7. 1944). Na javisku si...

Ocenili ho aj veľké národy a kultúry

Po tomto úspechu sa mi podarilo obraz Stana Dusíka, spoločne s reliéfom sv. Cyrila a Metoda od majsterky Ľ. Cvengrošovej, umiestniť aj vo Vatikáne v Krídle Karola Veľkého na Svätopeterskom námestí na výstave európskeho...

Nejasný horoskop

Európu stáročia ovievali rozličné ideové vetry, no vždy mala kultúrny kompas – Mojžišovo Desatoro, ktoré akceptovali viac-menej všetky mocnosti. Dodnes platné prikázania založené na znalosti ľudskej povahy majú zabezpečiť šťastný život jednotlivca nielen ako...

Plody slušnosti

V dnešných časoch sa veľa hovorí o slušnosti. Slovo slušnosť sa skloňuje vo všetkých pádoch, no pritom je to pojem veľmi neurčitý, zahmlený a taký široký, že sa doň zmestí takmer všetko. Rozumovo bystrí...

Pod hviezdnym nebom…

Kým Mojžiš na vrchu Sinaj tepal do kameňa duchovné smerovníky, ľud oslavoval zlaté teľa. Mojžiša zjavný prejav protikladu ducha a hmoty viedol k tomu, že do archy zmluvy dal uložiť nielen vytesané dosky, ale...

Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

„Zima k nám prichádza na Martina. Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách. Bola nová, svieža a zostávali s ňou čisté stopy na bielom povrchu. Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo...

Dialóg z dvoch brehov

Občas sa v literatúre odohrajú nie celkom zvyčajné udalosti. Práve za jednu z takých sa dá pokladať kniha dialógov, ktoré si vymieňali v e-mailovej korešpondencii dve osobnosti z českej kultúrnej a literárnej scény s...

Kultivovane napísaná kniha k Vianociam

Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha vydalo v tomto adventnom čase veľmi zaujímavú publikáciu Jezuliatko opäť prichádza. Áno, ako každý rok, ale v tomto prípade to duplikuje aj skutočnosť, že pred rokom vyšla akoby jej prvá časť Jezuliatko...

Slovenský prológ k Písmu

„A ešte väčšmi od človeka z kameňa / je mŕtva duša, každá duša bez písmen.“ To sú prvé dva verše zo 45. slohy dnes už známeho a slávneho, no ešte stále nie celkom doceneného...

Boris Filan, človek, ktorý miluje zázraky

Keď Lótová žena utekala zo zničenej Sodomy a Gomory a obzrela sa za sebou, videla len spúšť a zbúraniská, to je, napokon, aj biblicky pochopiteľné. Spätný pohľad na tvorivé roky Borisa Filana pri jeho...

„Roztodivná“ krása Záhoráckych pjesničiek…

... takéto vyjadrenie úžasu nad množstvom, bohatstvom či rôznorodosťou súborného vydania Záhoráckych pjesničiek vyslovila vo svojom vyznaní v tejto publikácii profesorka Eva Fordinálová. Pre nezainteresovaných treba pripomenúť, že ide o významnú literárnu historičku, vedkyňu...

Cesta k pravde nie je o prezentáciách

Strata prirodzených spoločenských väzieb, ktoré zohľadňujú skúsenosti overené časom, vedie v ére zredukovanej na ekonomické ukazovatele, k prehnanému úsiliu presadiť sa za každú cenu. Trend upriamiť pozornosť na seba v priestore nespočítateľných podnetov prináša...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...