POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!: Zbierka na podporu Literárneho týždenníka

Ako uvádzame v otvorenom liste Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa obraciame na Fond na podporu umenia (FnPU), rozhodnutie riaditeľa FnPU prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) v roku 2020 vo výške 43...

Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo Petrovi Jarošovi a Tomášovi Winklerovi

„Vykročil rezko a čoskoro minul Východnú a za ňou sa pustil doľava, prešiel na važecké lúky, a tam div neonemel. Medzi chopkami a borievkami sa bŕľali hríby ako barance, hoci bola iba jar. Neveril...

Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

„Zima k nám prichádza na Martina. Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách. Bola nová, svieža a zostávali s ňou čisté stopy na bielom povrchu. Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo...

Pod hviezdnym nebom…

Kým Mojžiš na vrchu Sinaj tepal do kameňa duchovné smerovníky, ľud oslavoval zlaté teľa. Mojžiša zjavný prejav protikladu ducha a hmoty viedol k tomu, že do archy zmluvy dal uložiť nielen vytesané dosky, ale...

Slovenský prológ k Písmu

„A ešte väčšmi od človeka z kameňa / je mŕtva duša, každá duša bez písmen.“ To sú prvé dva verše zo 45. slohy dnes už známeho a slávneho, no ešte stále nie celkom doceneného...

Priateľské reportovanie o básnikovi

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie...

Komuniké z Predstavenstva SSS: O majetkovoprávnom vyrovnaní

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) šesť rokov zápasí s uplatnením všetkých právnych prostriedkov, vrátane súdnych podaní, o záchranu svojho majetkového podielu v sídelnej budove na Laurinskej ulici v Bratislave, a to aj osobitne po odpredaji...

Boris Filan, človek, ktorý miluje zázraky

Keď Lótová žena utekala zo zničenej Sodomy a Gomory a obzrela sa za sebou, videla len spúšť a zbúraniská, to je, napokon, aj biblicky pochopiteľné. Spätný pohľad na tvorivé roky Borisa Filana pri jeho...

Pomenovať problémy

Literárny týždenník sa už od svojho vzniku v roku 1988 okrem literárneho, umeleckého a kultúrneho života venoval aj základným otázkam života a bytia slovenského spoločenstva a národa. Slovenskí spisovatelia, intelektuáli, vedci a vzdelanci sa...

Strieborná ruža

Jozef Mikloško (* 31. 3. 1939 Nitra), spisovateľ literatúry faktu, publicista, bloger, povolaním matematik a informatik, bývalý diplomat a politik, po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval na Vysokej škole pedagogickej (1956 –...

VYHLÁSENIE Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov k návrhu na novelizáciu zákona o štátnom jazyku z...

Slovenský jazyk je nezameniteľné duchovno-kultúrne dedičstvo, najpodstatnejší znak národnokultúrnej zvrchovanosti slovenského národa a ako štátny jazyk je jediným plnohodnotným prostriedkom komunikácie medzi občanmi Slovenskej republiky (SR) na celom jej území. Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov...

„Nech mozog vybavuje a nech srdce rozhoduje.“ Rozhovor so STANISLAVOM ŠTEPKOM, principálom Radošinského naivného...

Hovoriť o vážnych veciach veselo nevie každý. A ešte k tomu takým svojským pohľadom aj osobitou interpretáciou ako radošinský rodák, no už od roku 1970 Bratislavčan STANISLAV ŠTEPKA (*26. 7. 1944). Na javisku si...

Plody slušnosti

V dnešných časoch sa veľa hovorí o slušnosti. Slovo slušnosť sa skloňuje vo všetkých pádoch, no pritom je to pojem veľmi neurčitý, zahmlený a taký široký, že sa doň zmestí takmer všetko. Rozumovo bystrí...

Zabudnutí géniovia

Niektorí súčasní filozofi hovoria, že dejiny sa v podstate delia na dve skupiny: na také, ktoré sa skutočne stali a možno ich postihnúť metódou historickej kritiky, a na to, čo sa odohráva v subjektívnej...

Nepodriadiť demokraciu zisku Esejistické zamyslenie k novembru 1989

Porozumieť toku života v situáciách, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, býva ťažké. Správnemu nadhľadu bráni nielen množstvo protichodných informácií a neznámych zdrojov, ale aj vlastné emocionálne naladenie, nedokonalosť a zlyhania. Literatúra s nadčasovým rozprávaním...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Súťaž o knihy do konca februára

Mimoriadne plodný spisovateľ a literárny historik Jaroslav Rezník je známy aj svojím chytľavým humorom a dobrý rozprávačským umením. Keď sa obje spojí a navrch „prihodia“ mnohoročné skúsenosti...