Dialóg z dvoch brehov

Občas sa v literatúre odohrajú nie celkom zvyčajné udalosti. Práve za jednu z takých sa dá pokladať kniha dialógov, ktoré si vymieňali v e-mailovej korešpondencii dve osobnosti z českej kultúrnej a literárnej scény s...

Komuniké z Predstavenstva SSS: O majetkovoprávnom vyrovnaní

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) šesť rokov zápasí s uplatnením všetkých právnych prostriedkov, vrátane súdnych podaní, o záchranu svojho majetkového podielu v sídelnej budove na Laurinskej ulici v Bratislave, a to aj osobitne po odpredaji...

Celistvá osobnosť s trvalými odkazmi

Rozprávačské Lodno od svojich počiatkov poskytuje priestor hovorenému slovu v jeho pôvodných nárečiach, citlivom spomínaní, veselých situačných príhod či odoziev na aktuálnu prítomnosť. Na jeho 22. ročníku predsedníčka poroty etnografka Hana Hlôšková začala krátkou...

Kukučin verzus Kukučín

Tohto roku v máji si pripomíname 160. výročie narodenia zakladateľa slovenskej novodobej prózy Martina Kukučína. Málokto však vie, že už sto rokov používame nesprávny pseudonym. Jasenovčan Matej Bencúr sa ako spisovateľ stal známym pod...

Vystúpenia svetoznámych orchestrov 55. ročník Bratislavských hudobných slávnosti priniesol veľké umelecké zážitky

Vrcholom bratislavskej koncertnej sezóny je jej začiatok. Zásluhu na tom má medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti, ktorý teraz absolvoval svoj jubilejný 55. ročník. Na jeho počesť organizátori pripravili vzácnu publikáciu fotografií jedinečných umelcov,...

Vstupenka do temna

Spisovateľ Peter Gajdošík sa doteraz orientoval na tvorbu pre detského čitateľa (Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša, Pavúčikove dobrodružstvá, Striga zo strojovne). Aj v jeho knižkách pre deti sa už dá badať realita previazaná...

Nepodriadiť demokraciu zisku Esejistické zamyslenie k novembru 1989

Porozumieť toku života v situáciách, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, býva ťažké. Správnemu nadhľadu bráni nielen množstvo protichodných informácií a neznámych zdrojov, ale aj vlastné emocionálne naladenie, nedokonalosť a zlyhania. Literatúra s nadčasovým rozprávaním...

Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo Petrovi Jarošovi a Tomášovi Winklerovi

„Vykročil rezko a čoskoro minul Východnú a za ňou sa pustil doľava, prešiel na važecké lúky, a tam div neonemel. Medzi chopkami a borievkami sa bŕľali hríby ako barance, hoci bola iba jar. Neveril...

„Roztodivná“ krása Záhoráckych pjesničiek…

... takéto vyjadrenie úžasu nad množstvom, bohatstvom či rôznorodosťou súborného vydania Záhoráckych pjesničiek vyslovila vo svojom vyznaní v tejto publikácii profesorka Eva Fordinálová. Pre nezainteresovaných treba pripomenúť, že ide o významnú literárnu historičku, vedkyňu...

„Nech mozog vybavuje a nech srdce rozhoduje.“ Rozhovor so STANISLAVOM ŠTEPKOM, principálom Radošinského naivného...

Hovoriť o vážnych veciach veselo nevie každý. A ešte k tomu takým svojským pohľadom aj osobitou interpretáciou ako radošinský rodák, no už od roku 1970 Bratislavčan STANISLAV ŠTEPKA (*26. 7. 1944). Na javisku si...

Ocenili ho aj veľké národy a kultúry

Po tomto úspechu sa mi podarilo obraz Stana Dusíka, spoločne s reliéfom sv. Cyrila a Metoda od majsterky Ľ. Cvengrošovej, umiestniť aj vo Vatikáne v Krídle Karola Veľkého na Svätopeterskom námestí na výstave európskeho...

Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

„Zima k nám prichádza na Martina. Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách. Bola nová, svieža a zostávali s ňou čisté stopy na bielom povrchu. Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo...

VYHLÁSENIE Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov k návrhu na novelizáciu zákona o štátnom jazyku z...

Slovenský jazyk je nezameniteľné duchovno-kultúrne dedičstvo, najpodstatnejší znak národnokultúrnej zvrchovanosti slovenského národa a ako štátny jazyk je jediným plnohodnotným prostriedkom komunikácie medzi občanmi Slovenskej republiky (SR) na celom jej území. Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov...

Priateľské reportovanie o básnikovi

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie...

Cesta k pravde nie je o prezentáciách

Strata prirodzených spoločenských väzieb, ktoré zohľadňujú skúsenosti overené časom, vedie v ére zredukovanej na ekonomické ukazovatele, k prehnanému úsiliu presadiť sa za každú cenu. Trend upriamiť pozornosť na seba v priestore nespočítateľných podnetov prináša...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Súťaž o knihy do konca februára

Mimoriadne plodný spisovateľ a literárny historik Jaroslav Rezník je známy aj svojím chytľavým humorom a dobrý rozprávačským umením. Keď sa obje spojí a navrch „prihodia“ mnohoročné skúsenosti...