Priateľské reportovanie o básnikovi

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie...

Vstupenka do temna

Spisovateľ Peter Gajdošík sa doteraz orientoval na tvorbu pre detského čitateľa (Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša, Pavúčikove dobrodružstvá, Striga zo strojovne). Aj v jeho knižkách pre deti sa už dá badať realita previazaná...

Objav Bibliotéky – eseje maďarského nosorožca

Hosťom tohoročnej Bibliotéky bolo susedné Maďarsko. Vďaka úsiliu kultivovaného a zanieteného riaditeľa Maďarského inštitútu Imre Molnára a výdatnej spolupráce predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika ako zostavovateľa, Petra Mišáka ako redaktora a spolupráce Katky...

Čas vzkriesenia Matice slovenskej

Kniha Čas vzkriesenia: Keď národ umieral II. voľne nadväzuje na knihu Keď národ umieral, ktorá vyšla minulý rok a ktorá priblížila osudy Mudroňovcov a Halašovcov koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ich zápas o...

Polstoročie v zápisníkoch

Leopold Moravčík je novinárom, ktorý polstoročie pracoval v televízii a v printových médiách. Po skončení štúdia žurnalistiky (1964) na Komenského univerzite v Bratislave, si dopĺňal vedomosti na postgraduálnom štúdiu medzinárodného práva a vzdelanie dokončil...

Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou

Jana Šimulčíková je renomovaná spisovateľka pre deti a mládež, prozaička, poetka, novinárka a prekladateľka detskej dobrodružnej populárnej literatúry z nemčiny. Popri knihách pre deti a dospievajúcu mládež napísala aj novelu a poviedky pre dospelých...

Na margo antropologickej koncepcie Carla Schmitta Dobro kontra zlo

Podľa Carla Schmitta, nemeckého politického filozofa, sa v jeho antropologickej koncepcii politickosti, týkajúcej sa charakteru ľudskej prirodzenosti, môžeme stretnúť s dvoma základnými pozíciami. Optimistickou a pesimistickou. Obsahom prvej je východisko, že človek je prirodzene...

Úctyhodná osobnosť aj tradícia

Na 21. september pripadá meno Matúš. A Matúš Zraz je literárne meno skutočného slovenského vojaka, ako sám seba – svoju ľudskú podstatu – stvárnil LADISLAV ŤAŽKÝ. Práve táto jeho podoba sa stala symbolom tohtoročnej...

Neočakávaný uhol pohľadu

Hodinu po vyhlásení nositeľov Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018 sa začal v Poľsku hotový útok na knihy Oľgy Tokarczukovej. Priam zmizli z pultov kníhkupectiev. Oľga Tokarczuková (Poľka s ukrajinskými koreňmi. Jej otec...

Nepodriadiť demokraciu zisku Esejistické zamyslenie k novembru 1989

Porozumieť toku života v situáciách, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, býva ťažké. Správnemu nadhľadu bráni nielen množstvo protichodných informácií a neznámych zdrojov, ale aj vlastné emocionálne naladenie, nedokonalosť a zlyhania. Literatúra s nadčasovým rozprávaním...

Vystúpenia svetoznámych orchestrov 55. ročník Bratislavských hudobných slávnosti priniesol veľké umelecké zážitky

Vrcholom bratislavskej koncertnej sezóny je jej začiatok. Zásluhu na tom má medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti, ktorý teraz absolvoval svoj jubilejný 55. ročník. Na jeho počesť organizátori pripravili vzácnu publikáciu fotografií jedinečných umelcov,...

Šachový génius z Pezinka

Hoci kráľovská hra – šach u nás nemá takú tradíciu a popularitu ako v niektorých iných štátoch sveta, práve Slovensko dalo svetu jedného z najvýznamnejších a najoriginálnejších hráčov šachu – Richarda Rétiho. V rokoch...

Celistvá osobnosť s trvalými odkazmi

Rozprávačské Lodno od svojich počiatkov poskytuje priestor hovorenému slovu v jeho pôvodných nárečiach, citlivom spomínaní, veselých situačných príhod či odoziev na aktuálnu prítomnosť. Na jeho 22. ročníku predsedníčka poroty etnografka Hana Hlôšková začala krátkou...

O priemernosti a nekompetentnosti alebo Strach je sprievodca násilia

Pod názvom Ruské denníky vyšlo súborné vydanie troch kníh, v ktorých autorka Aľa Rachmanovová spracovala čas krátko pred rokom boľševickej revolúcie, občianskej vojny a upevnenia komunistického štátu (1916 – 1927). Rovnaký titul má aj...

Žiaci majú svojich učiteľov ešte vždy vo veľkej úcte + Najkrajší list môjmu učiteľovi

Učiteľská profesia je pod ťažkou paľbou trhového sveta okolo nás. Na jednej strane rodičia požadujú neustále vyššie výkony učiteľov, na strane druhej štát nastavil odmeňovanie učiteľov do najspodnejších priečinkov a naši pedagógovia držia koncovú lampu...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Súťaž o knihy do konca februára

Mimoriadne plodný spisovateľ a literárny historik Jaroslav Rezník je známy aj svojím chytľavým humorom a dobrý rozprávačským umením. Keď sa obje spojí a navrch „prihodia“ mnohoročné skúsenosti...