Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo Petrovi Jarošovi a Tomášovi Winklerovi

„Vykročil rezko a čoskoro minul Východnú a za ňou sa pustil doľava, prešiel na važecké lúky, a tam div neonemel. Medzi chopkami a borievkami sa bŕľali hríby ako barance, hoci bola iba jar. Neveril...

Zabudnutí géniovia

Niektorí súčasní filozofi hovoria, že dejiny sa v podstate delia na dve skupiny: na také, ktoré sa skutočne stali a možno ich postihnúť metódou historickej kritiky, a na to, čo sa odohráva v subjektívnej...

VYHLÁSENIE Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov k návrhu na novelizáciu zákona o štátnom jazyku z...

Slovenský jazyk je nezameniteľné duchovno-kultúrne dedičstvo, najpodstatnejší znak národnokultúrnej zvrchovanosti slovenského národa a ako štátny jazyk je jediným plnohodnotným prostriedkom komunikácie medzi občanmi Slovenskej republiky (SR) na celom jej území. Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov...

Kultivovane napísaná kniha k Vianociam

Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha vydalo v tomto adventnom čase veľmi zaujímavú publikáciu Jezuliatko opäť prichádza. Áno, ako každý rok, ale v tomto prípade to duplikuje aj skutočnosť, že pred rokom vyšla akoby jej prvá časť Jezuliatko...

Vstupenka do temna

Spisovateľ Peter Gajdošík sa doteraz orientoval na tvorbu pre detského čitateľa (Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša, Pavúčikove dobrodružstvá, Striga zo strojovne). Aj v jeho knižkách pre deti sa už dá badať realita previazaná...

„Nech mozog vybavuje a nech srdce rozhoduje.“ Rozhovor so STANISLAVOM ŠTEPKOM, principálom Radošinského naivného...

Hovoriť o vážnych veciach veselo nevie každý. A ešte k tomu takým svojským pohľadom aj osobitou interpretáciou ako radošinský rodák, no už od roku 1970 Bratislavčan STANISLAV ŠTEPKA (*26. 7. 1944). Na javisku si...

Mojich sedem kníh o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (Povinné čítanie pre každého Slováka)

O nikom z našich dejín nebude po tieto dni toľko článkov v tlači a toľko relácií v éteri ako o našom národnom hrdinovi, spolutvorcovi Republiky Česko-Slovenskej, ako znel jej prvý a oficiálny názov, takto...

Na margo antropologickej koncepcie Carla Schmitta Dobro kontra zlo

Podľa Carla Schmitta, nemeckého politického filozofa, sa v jeho antropologickej koncepcii politickosti, týkajúcej sa charakteru ľudskej prirodzenosti, môžeme stretnúť s dvoma základnými pozíciami. Optimistickou a pesimistickou. Obsahom prvej je východisko, že človek je prirodzene...

Priateľské reportovanie o básnikovi

Tejto knihe predchádzali dve, ktoré s ňou priamo súvisia a ich obsah Ondrej Kalamár povyšuje osobnou skúsenosťou na autentickú výpoveď (ktorá by mohla pobádať ďalších, čo sa s JOZEFOM URBANOM poznali zblízka, na dokreslenie...

Ocenili ho aj veľké národy a kultúry

Po tomto úspechu sa mi podarilo obraz Stana Dusíka, spoločne s reliéfom sv. Cyrila a Metoda od majsterky Ľ. Cvengrošovej, umiestniť aj vo Vatikáne v Krídle Karola Veľkého na Svätopeterskom námestí na výstave európskeho...

Nejasný horoskop

Európu stáročia ovievali rozličné ideové vetry, no vždy mala kultúrny kompas – Mojžišovo Desatoro, ktoré akceptovali viac-menej všetky mocnosti. Dodnes platné prikázania založené na znalosti ľudskej povahy majú zabezpečiť šťastný život jednotlivca nielen ako...

Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

„Zima k nám prichádza na Martina. Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách. Bola nová, svieža a zostávali s ňou čisté stopy na bielom povrchu. Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo...

Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

Kultúrno-literárna akadémia, n. o., vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2018. Identifikačné...

Objav Bibliotéky – eseje maďarského nosorožca

Hosťom tohoročnej Bibliotéky bolo susedné Maďarsko. Vďaka úsiliu kultivovaného a zanieteného riaditeľa Maďarského inštitútu Imre Molnára a výdatnej spolupráce predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika ako zostavovateľa, Petra Mišáka ako redaktora a spolupráce Katky...

Prežiť koronavírus

Publicistka Margita Kániková vo svojom zamyslení sa na aktuálnu tému píše aj toto: " V koronavírusovom čase máme možnosť viac premýšľať o sebe, rodine, domovine a celom svete. Čo nám chce koronavírus povedať? Ľudia,...

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Umožniť venovať sa egu

Literárna súťaž

Poznáme víťazku – od 16. 4 bude nová súťaž

Mimoriadne plodný spisovateľ a literárny historik Jaroslav Rezník je známy aj svojím chytľavým humorom a dobrý rozprávačským umením. Keď sa obje spojí a navrch „prihodia“ mnohoročné skúsenosti...