Literárny týždenník 1 – 2/2018 Časopis Spolku slovenských spisovateľov

Obsah Literárneho týždenníka 1 – 2 zo 17. januára 2018  

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa