Poézia Jaroslava Rezníka

VIANOCE Zo sviečok potichu plamienky vzlietajú. Práve ako včely na našich tvárach postoja. To je tá chvíľa na seba pozrieť, ponúknuť úsmev, vľúdnosť a lásku, ihličie pokoja. Je ticho. Najtichšie ticho, až počuť zrenie múdrych jabĺk v zátiší na skrini. A to je ten čas pristúpiť k sebe a vianočnou piesňou dotknúť sa blížneho, ktorý...

Človek v zľave (Dnes byť sám sebou je mimoriadne ťažké)

Trnavský rodák Jozef Kollár (* 1960) už za debutovú zbierku próz Nedorozumenie získal Cenu Ivana Kraska. Aj druhá kniha próz Medený vlas (1998) sa stretla s úspechom. Roku 1999 napísal knihu reportáží Barnabáš sa...

Poézia Ervina Nagyho

ERVIN NAGY (1940) – bývalý rozhlasový, televízny redaktor, šéfredaktor zábavy v Československej televízii Bratislava a napokon vydavateľ prvého federálneho dvojtýždenníka spoločensko-kultúrneho časopisu Tele plus – svoje básne publikoval predovšetkým časopisecky. Až neskôr vydal zbierku...

Poézia Antona Péteriho

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea básnik, publicista Anton Péteri (*10. 12. 1938 v Nových Zámkoch), ktorý väčšinu doterajšieho života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Začiatkom šesťdesiatych rokov...

Poézia Margity Ivaničkovej

Nedávno sme gratulovali invenčnej literátke, dlhoročnej členke Spolku slovenských spisovateľov a organizátorke literárneho života hlavne v časti Slovenska pod hradom Matúša Čáka. Poetke, spisovateľke literatúry pre deti a mládež, publicistke, redaktorke a prekladateľke Margite Ivaničkovej (* 30....

Mihai Milca a Vasile Dan Rumunská literatúra

Neoddeliteľnou súčasťou stromu našej národnej literatúry je aj vetva slovenských literátov žijúcich a tvoriacich v krajanskom prostredí za hranicami vlasti. V Rumunsku významnú časť slovenského literárneho života v prepojení s rumunským predstavuje slovenská prozaička, novinárka, kritička a literárna vedkyňa...

Fórum kultúrnej verejnosti

V treťom veku (slohová práca) Mám rád tučných a mohutných ľudí. Pravda, nie takých, čo sa takými už narodili, ale výlučne len tých, čo pribrali na hmotnosti postupne. Po tých sa u nich doma vždy nájdu nejaké...

Literárium 43-44 2018

JÁN GREŠÁK - ZAPLETENÝM JAZYKOM Výlet záletníc Čunder cundier. Volmeter Meria IQ volom – za diskusným stolom. Katológ Katov katalóg. Extra zjav Panna v Paname. Kosť a koža z Karibiku Kostnatý Kostaričan. Všade v Čade Očadený Čadčan. Cudzokrajný účes Ofina od Fína.   JAN FEKETE-APOLKIN - Z HADEJ PAPUĽKY * Termín studená vojna sa...

V znamení dozrievania

Každý tvorca – či je to už prozaik alebo básnik – po vydaní vlastnej knižky vníma svoju výpoveď kritickejším okom. Je však zvedavý aj na reakcie čitateľov. Možno sa vie stotožniť s tým, čo napísal,...

Medzi tradičnou a modernou rozprávkou

Rozprávka, ktorú napísala Paula Sabolová, je o tom, že čertova mať pošle prváčika čertíka Trapka na skusy do sveta, aby sa – keďže v pekle mu to v škole veľmi nejde – priučil gazdovstvu u...

„Okrúhliny“ Pavla Šimu – Jurička

Vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra v Modre vystavoval modranský výtvarník Pavol Šima-Juriček. Výber z tvorby pod názvom Okrúhliny pripravil kurátor Bohumír Bachratý. Na vernisáži uviedli publikáciu Teší ma, Šima-Juriček, ktorá predstavuje prierez celoživotnej...

Príspevok k upevňovaniu národného povedomia (Konferencia o slovenskej diaspóre vo svete)

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa už tradične konala koncom októbra v Bratislave. Organizoval ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), stretli sa na nej po trinásty raz delegáti...

Keď sa povie Rúfus (K nedožitému 90. výročiu narodenia)

Keď sa povie Rúfus, spozornie potešiteľne veľká časť slovenskej „čitateľskej verejnosti“ (termín polozabudnutý a nenahradený facebookovou či blogovo/bolgerskou verejnosťou). Zatiaľ veľkosťou srdca a diela neprekonaný básnik vyvoláva (a verme, že naďalej bude vyvolávať) pozornosť aj tam,...

Hra o korunu Viliam Apfel

Renomovaný spisovateľ literatúry Viliam Apfel (*1940 v Novom Meste nad Váhom), dvojnásobný nositeľ Ceny E. E. Kischa, sa aj v knižnej tvorbe programovo venuje historickým udalostiam a osobnostiam spojeným so slovenskými dejinami, napr. Čas...

Novinka vydavateľstva SSS ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN: Rozprávka o cárovi Saltánovi

Rozprávka o cárovi Saltánovi patrí medzi najkrajšie Puškinove rozprávky, jej motív nachádzame aj v slovenských ľudových rozprávkach. Tento vydavateľský počin je o to významnejší, že text rozprávky preložil, prebásnil a spracoval renomovaný slovenský básnik...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa