Po martinských uliciach s knihou

Vo štvrtok 29. 11. 2018 na pôde Turčianskej knižnice v Martine uviedli kamienkami zo záhrady tamojšieho Múzea Martina Benku do života unikátnu knihu. Pod názvom Po martinských uliciach autori Peter Cabadaj, Marián Grupač a Igor Válek...

Hold sponzorom

Dňa 7. decembra 2018 sa konala v Sobášnom paláci palatína Juraja Turzu v Bytči – v rámci vianočného koncertu – slávnostná prezentácia novej, v poradí už 22. knihy bytčianskeho rodáka Milana Vároša Osudy korunovačných klenotov...

Pokusy o tvorbu zmysluplného sveta (Rozhovor s Ľudovítom Petránskym, teoretikom a historikom výtvarného umenia...

Profesor PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., sa narodil 22. 11. 1943 v Brezne. Absolvoval štyri semestre na Pedagogickej fakulte (slovenčina – francúzština) v Banskej Bystrici. V okruhu významných priateľov (Osvald Zahradník, Ladislav Šimon, Štefan Prukner, Mikuláš Kováč,...

Dve dimenzie tradície (Esej na vianočný čas)

Každé významné snaženie spoločnosti má za cieľ, aby si ho zapamätali ako príspevok k tradícii. Dôležité je, aby tieto úsilia rešpektovali dimenzie tradície. Prvá dimenzia vyjadruje to, čo bolo ustálené, potvrdené, vyriešené, a ako taká...

Kniha o zápase s drsnými podmienkami

Básnici a prozaici sa spravidla ani z odstupu času a priestoru nevzdávajú veku a krajiny svojej mladosti. Žijú v nich ako žriedlo podnetov. Pridáva sa k nim aj kultúrny historik a biografista Augustín Maťovčík viacerými prácami...

Greenhorni a ich aktivity Glosa

Kde boli aktivisti Greenpeace, keď pred jedenástimi rokmi zahynuli v bani Handlová 20 baníci, keď v Novákoch prišli o život pri delaborácii starej munícietraja ľudia? Mimochodom, proces, v ktorom vdovy po baníkoch žiadajú spravodlivosť a odškodnenie, sa ťahá už...

Nadšenie z objavovania histórie

Mladý historik Vladimír Julián Ševc, s ktorého historickými prácami sa v posledných rokoch stretávame, uverejňuje aj na internetovom portáli Kežmarský reportér seriál V tieni ríšskeho orla, kde približuje obdobie nacizmu a prvej Slovenskej republiky v Kežmarku. Už v roku 2014...

Zbierka na pamätnú tabuľu sa končí

V minulých vydaniach Literárneho týždenníka (LT) sme uverejnili informáciu o finančnej zbierke vyhlásenej Spolkom slovenských spisovateľov a našou redakciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína v bratislavskej Medickej záhrade,...

Rozpravy o hrozbe existenciálneho vákua

V období viacerých kríz nielen politickom, sociálnom či environmentálnom, ale i kultúrnom a existenciálnom, ktoré si akosi neradi pripúšťame, možno len uvítať vydanie vedeckej monografie známeho filozofa, literárneho vedca, kulturológa a vysokoškolského profesora Dalimíra Hajka s názvom Kierkegaard...

O chrámovom speve (Zhovárali sme sa s Michalom Marčákom, kňazom v Lipanoch)

Chrámový zbor sv. Martina v Lipanoch si v tomto roku pripomína 45. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti na podnet miestneho kňaza Michala Marčáka zbor nahral a na sviatok Narodenia Panny Márie pri slávnostnej akadémii uviedol nové...

Mesto pod maskou

Je v tom akási podivná zákonitosť, že nás oveľa viac lákajú krajiny tam kdesi v diaľke, a tak mnohí Česi celkom obstojne poznajú Vysoké Tatry a takisto hocijaký zámok na Slovensku, no ak má prísť...

Pohľadnica z Prahy

Uplynulé dni dokonale nastavili zrkadlo, ako sa okrídlene hovorí, istému typu českého človeka. Obnažili nahromadenú aroganciu, zlobu a nevychovanosť síce menšej, ale viditeľnejšej, navidomoči hlučnejšej časti spoločnosti. Stalo sa tak pri príležitosti výročia 17. novembra...

Muž svojej doby

Umelecké diela, sochy, portréty, knihy a filmy o významných osobnostiach štátu či národa vyvolávajú vo verejnosti zanietené diskusie. Málokedy sú vzájomne tolerantné a veľmi často protichodné. Tvorca ich umeleckej podoby sa stáva motorom, ktorý o zobrazovanej...

O dvoch rovinách debutu pre deti

Fantazijné príbehy sú neustále v kurze. Svedčí o tom aj záujem autorov bez ohľadu na krajinu pôvodu, pohlavie alebo skúsenosti. Rovnako však dokazujú, že imaginácia má byť len pútavým nástrojom na vyobrazenie univerzálnych alebo aktuálnych spoločenských tém....

Talianske filmy len pre menšinu divákov?

V dňoch 22. – 26. novembra 2018 sa uskutočnila v bratislavskom kine Lumière prehliadka talianskych filmov pod názvom MittelCinemaFest. Podujatie sa s blížiacim koncom roka koná v Bratislave už vyše pätnásť rokov a jeho záslužným organizátorom je Taliansky kultúrny...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa