Kino Lumiere si pripomenie 75. výročie SNP cyklom Odboj a film

874

V pondelok 19. augusta odštartovala v bratislavskom Kine Lumiere cyklus Odboj a film, ktorý pripomenie 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Cyklus potrvá do 30. augusta a prinesie desať dlhometrážnych filmov a jedno pásmo dokumentárnych snímok, ktoré sa tematicky dotýkajú udalostí spojených s rôznymi formami odboja. Filmy premietnu v rámci Filmotéky špeciál.

Diváci a diváčky budú môcť v rámci cyklu vidieť domácu tvorbu, ale aj snímky zo zahraničnej produkcie. „Do cyklu sú zaradené filmy tematizujúce práve udalosti spojené s rôznymi formami odboja. Premietneme filmy vyrobené v rokoch 1957 – 1971, pričom dominantou programu sú práve diela tak či onak tematizujúce SNP či pôsobenie partizánov na území Slovenska,“ vysvetlil kurátor Filmotéky Kina Lumiere a filmový teoretik Michal Michalovič.

Slovenskú tvorbu v cykle zastupujú dráma Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša o konfrontácii dvoch partizánov a mladého nemeckého vojaka, poviedkový film Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968), ktorého druhá poviedka Dominika sa venuje téme partizánskeho boja, dráma Keby som mal pušku (1971) od Štefana Uhra o udalostiach medzi SNP a oslobodením z pohľadu dedinského chlapca a pásmo dokumentárnych filmov z rokov 1945 až 1985. Vo výbere budú krátko a stredometrážne filmy od Paľa Bielika, Ladislava Kudelku, Rudolfa Urca, Pavla Sýkoru, Jozefa Zachara, Petra Solana a Martina Slivku.

V programe je aj koprodukčný československo-francúzsky film Alaina Robba-Grilleta Muž, ktorý luže (1968), ktorý podľa Michaloviča síce netematizuje SNP explicitne, no dotýka sa „motívov odboja spoločných obom krajinám, v ktorých koprodukcii vznikol“. „Film nie je zasadený do konkrétneho časopriestoru, no témy hrdinstva a zbabelosti či priam zradcovstva naviazané na odbojovú tematiku sú v ňom jasne čitateľné,“ vysvetlil.

Cyklus Odboj a film otvorí poľská snímka Kanály (1957) od Andrzeja Wajdu, ktorá je prvým filmom o Varšavskom povstaní v roku 1944. Diváci a diváčky si tiež budú môcť pozrieť aj oscarovú tragikomédiu Jiřího Menzela Ostro sledované vlaky (1966), britskú drámu Umieranie za dlhého dňa (1968) Petra Collinsona, francúzsko-taliansku snímku Armáda tieňov (1969) od Jean-Pierra Melvilla, koprodukčnú Bitku na Neretve (1969) Veljka Bulajiča a strihový dokument Michaila Romma Obyčajný fašizmus (1965), ktorý je zostavený z tajných nacistických materiálov a archívov celého sveta.

Informácie agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.

Ilustračné foto z filmu Keby som mal pušku je z Archívu SFÚ