Kniha Horného Považia a Turca 2018

797
Slávnostné odovzdávanie cien pre víťazných autorov Knihy Horného Považia v Žiline

Už po trinástykrát sa pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv v Krajskej knižnici v Žiline, v inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2018. Titul Kniha Horného Považia 2018 v Kategórii odborná literatúra získala Monografia obce Divinka a Lalinok, ktorú zostavili Marek Sobola, Jozef Jaroš, Jozef Švaňa, Michal Krško. Publikácia získala 2 030 hlasov. Prvýkrát v takejto ucelenej vedeckej, historickej a prírodovednej forme vychádza publikácia viacerých autorov o obciach a je doplnená bohatým fotografickým materiálom a ilustráciami akad. mal. Stanislava Lajdu. Na druhom mieste v kategórii odborná literatúra sa umiestnila monografia Rajecká dolina autorov Františka Kalesného,  Miloslava Smatanu, Jána Jasenovca a Radomíra Blažeka s počtom 177 hlasov a tretie miesto s počtom 135 hlasov získala monografia Predmier. Obec so symbolom mestských brán zostavovateľky Viery Praženicovej.

V kategórii beletria titul získala kniha Zlatá brána. Povesti a rozprávky z Horného Považia autora Jána Moravca s počtom hlasov 467. Kniha obsahuje 21 povestí a rozprávok z okolia Žiliny, Rajca a Bytče. V závere publikácie je priložená mapka zachytávajúca lokality, kde sa príbehy odohrávajú. Druhé miesto s počtom hlasov 411 kniha Príbehy z prameňa autorky Kataríny Mikolášovej  a tretie kniha Zveroši s počtom hlasov 91, ktorej autormi sú Linda a Peter Dlhopolčekovci.

Do súťaže bolo v tomto ročníku nominovaných 67 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Do hlasovania sa zapojilo 4 359 hlasujúcich. V kategórii odborná literatúra bolo udelených 2921 hlasov a v kategórii beletria 1438 hlasov. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny a aj čitateľský preukaz Krajskej knižnice v Žiline na jeden rok.

V utorok 23. apríla sa v Turčianskej knižnici v Martine konalo zas slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka čitateľskej ankety Kniha Turca 2018. Ako nás informovala Alena Sochuľáková z Turčoanskej knižnice, v tomto ročníku bolo celkovo nominovaných 33 knižných titulov, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. V kategórii Beletria – 13 a v kategórii Odborná literatúra 20 kníh. Podmienkou bola spätosť s regiónom Turiec témou, alebo osobou autora, ilustrátora alebo fotografa. Čitateľská verejnosť mohla hlasovať dvomi spôsobmi – vypísaním hlasovacích lístkov, ktoré sa nachádzali v knižnici alebo prostredníctvom online hlasovania cez webovú stránku  Turčianskej knižnice. Celkovo bolo odovzdaných 2357 hlasov.

V Kategórii odborná literatúra prvé miesto získal Martin Ferenčík  za knihu Na ceste bez konca, ktorá obsahuje spomienky vášnivého cestovateľa na púť do Santiaga de Compostela – 563 hlasov. V kategórii beletria patrí prvé miesto Jánovi Farskému za knihu Škriatok Pramienok z Turčianskej záhradky. Ide o príbeh pravého vodného škriatka, ktorý sa narodil v Necpalskej doline, žije a pracuje v Turčianskej záhradke – 197 hlasov

Obdoba čitateľskej súťaže prebieha aj v ostatných regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja. Z víťazných publikácií  bude zostavená výstava, ktorá bude postupne putovať po všetkých  regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja. Termíny a miesta putovnej výstavy: Krajská knižnica v Žiline 15. 5. – 20. 6.; Turčianska knižnica v Martine 1. 7. – 22. 7.; Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne1. 8. – 22. 8.; Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 2. 9. – 23. 9. a Kysucká knižnica v Čadci 1. 10. –  22. 10. 2019.

Foto archív knižníc

Časť ocenených autorov počas slávnostného odovzdávania cien v Turčianskej knižnici v Martine