Kniha o nestorovi filmovej kritiky

844

Nestor slovenskej filmovej kritiky Pavel Branko je človek hlbokého poznania a skúsenosti. Čitateľov o tom presviedča aj publikácia Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka, ktorú nedávno vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ). Kniha zostavená z príspevkov osobností predovšetkým z oblasti filmovej kultúry vychádza rok po udelení Ceny Petra Mihálika Pavlovi Brankovi a po seminári, ktorý reflektoval jeho tvorbu.

Počas vlaňajšej prehliadky Týždeň slovenského filmu bola Pavlovi Brankovi udelená Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti kritickej reflexie filmového umenia. Súbežne sa počas nej konal aj seminár venovaný jeho osobnosti, životu i dielu. Zborník tvoria príspevky, ktoré na seminári predniesli pozvaní hostia, filmoví historici, novinári, jazykovedci, tvorcovia, no obsahuje aj ďalšie texty.

Publikáciu zostavil filmový kritik Erik Binder, doktorand na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Väčšina príspevkov sa venuje filmovo-kritickej praxi Pavla Branka, jeho textom o slovenskom i svetovom filme, niektoré príspevky sú osobnými spomienkami na stretnutia, rozhovory, spoluprácu, iné sa dotýkajú jeho písania o jazyku. „V reprezentatívnej Ankete 2000 o najlepšieho slovenského filmového kritika sa Pavel Branko umiestnil hneď za Petrom Mihálikom. Oboch kritikov spájala blízkosť k filmovej tvorbe. Namiesto prienikov do filmovej vedy však Branko zaujal celoživotnú pozíciu kritika sprievodcu a zároveň strážcu,“ píše v úvode zostavovateľ Erik Binder. „Brankove texty nás už viac ako sedem desaťročí sprevádzajú dejinami kinematografie, pripomínajú nám hodnoty filmového umenia. V jeho písaní, v posledných rokoch často venovanom aj záhybom jazyka, úskaliam či slastiam práce so slovom, sa spájajú obdivuhodná kontinuita myslenia, súdržnosť slovníka i vyjadrovania,“ charakterizuje nesporný prínos Brankovej práce.

Okrem úvodného textu zostavovateľa, ktorý čitateľov prevádza životnou púťou Pavla Branka, sú medzi autormi aj spisovateľ a textár Boris Filan, lexikografka a divadelníčka Ingrid Hrubaničová, filmový redaktor Martin Kaňuch, spisovateľka Iris Kopsayová, filmový historik Václav Macek, filmová aj literárna historička Jelena Paštéková, dokumentaristka Zuzana Piussi, filmový publicista Peter Ulman, režisér, dramaturg a filmový publicista Rudolf Urc, básnik, prekladateľ a diplomat Ladislav Volko, jazykovedkyňa a pedagogička Martina Ivanová i dokumentarista a historik dokumentárneho filmu Martin Štoll. Dodatočne pridaným starším textom je Laudatio na Pavla Branka pochádzajúce z roku 2011 z pera Martina Šmatláka.