Knižný hold dvojici osobností

605

Aj keď o M. R. Štefánikovi bolo napísaných už veľa kníh, stále je čo o tomto mužovi objavovať a ukladať na stránky papiera. Pozoruhodné sú nielen osudy tejto výnimočnej osobnosti, ale aj – verejnosti takmer neznáme – osudy impozantnej Štefánikovej mohyly na Bradle. V oboch osudoch sa totiž až signifikantne zrkadlia sa pohnuté slovenské dejiny príslušnej časti 20. storočia. Popredný autor literatúry faktu tento raz zrekonštruoval dramatický príbeh mohyly – od Štefánikovej tragickej smrti cez genézu projektu Dušana Jurkoviča, komplikovanú stavbu mohyly, desaťročia zápasu o udržanie pamiatky až po jej neľahkú, no mimoriadne potrebnú obnovu. Dielo s názvom Legenda v kameni s podtitulom Malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo (Vydavateľstvo matice slovenskej, 2019) prináša mnohé objavné skutočnosti a vzdáva hold dvojici výnimočných osobností, ktorých osud a odkaz mohyla prepojila: Milana Rastislava Štefánika a Dušana Jurkoviča.