Koncert pre ľavú ruku

649

O Mesiaci frankofónie sme už viackrát informovali. V rámci jeho hudobnej časti francúzsky klavirista Maxime Zecchini predstaví vo štvrtok 14. marca o 18. hod. v Mirbachovom paláci, (Františkánske námestie 11) v Bratislave svoj Koncert pre ľavú ruku. Myšlienka tohto koncertu stojí na rovnomennom hudobnom diele Mauricea Ravela, venovanému Paulovi Wittgensteinovi, rakúskemu klaviristovi povolanému do bojov Prvej Svetovej vojny,  počas ktorých prišiel  Wittgenstein o pravú ruku. V pútavom programe sú aj tieto diela: Skriabin: Prelúdium a nokturno opus 9 č.1; Verdi: Miserere, úryvok z opery Trubadúr; Massenet: Méditation de Thais; Bellini: Casta Diva, úryvok z opery Norma; Schulhoff: Suita č. 3. Vstup je voľný, no miesto si treba vopred rezervovať cez reservation@institutfrancais.sk).