Kostol duchovne prepojili s Bazilikou Santa Maria Maggiore

702

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch oficiálne duchovne prepojili s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. V mene pápeža Františka mu boli udelené plnomocné odpustky, ktoré môžu veriaci v tomto chráme získať v stanovených dňoch. Stalo sa tak na základe reskriptu z Apoštolskej Penitenciárie Svätej Stolice zo dňa 25. februára 2019 a dekrétu podpísaného arcikňazom baziliky Stanisławom kardinálom Ryłkom. „Dekrétom bol farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch ako mariánska svätyňa duchovne pričlenený k matke všetkých mariánskych svätýň, za ktorú je považovaná patriarchálna Bazilika Panny Márie väčšej v Ríme,“ informoval hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký. Duchovné spojenie s Rímom vyhlásili počas slávnostnej svätej omše 29. júna, ktorej hlavným celebrantom bol apoštolský protonotár a kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, titulárny skalský opát Jozef Kráľ.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie je jednou z najvýznamnejších kultúrno-historických pamiatok mesta Topoľčany. Bol postavený na mieste starších sakrálnych objektov. Najstaršia zmienka o kostole je z roku 1285, jeho dnešná podoba pochádza z neskorobarokovej prestavby uskutočnenej v rokoch 1792 – 1802. Maľby klenieb vytvoril nitriansky maliar a reštaurátor Edmund Massányi v roku 1942. V zadnej časti exteriéru chrámu sa nachádza lurdská jaskyňa s oltárom Panny Márie, ktorú pristavali v druhej polovici 19. storočia.

Foto: wikipedia.sk