Krutá pravda o dnešku

736

Žijeme v čudnom svete, ktorý tvoria pestrofarebné kulisy ľúbivých slov o tom, aké úspechy dosahujeme, pritom tí, čo nám tie polopravdy dennodenne servírujú, pomáhajú si vodopádom percent, tabuliek či grafov, ktoré majú každého z nás presvedčiť, že sme na najlepšej ceste do raja – a to už na tomto svete. Pravda však je – na rozdiel od podsúvaných klamných ilúzií – iná, no mocní tohto sveta už dávno rozhodli, že pre nás, obyčajný plebs, má zostať naveky skrytá.

Vysvetlenie, prečo je to tak, je pomerne jednoduché: ak by nám totiž dovolili nazrieť pod pokrievku kotla vlastných koristníckych záujmov, vypustili by toho tajomného džina z fľaše a lavínu, ktorá by sa spustila, by už nezastavil nik. O tejto nedobrej situácii, ktorá zasahuje celý svet, a nie iba nás, ako by sme si vo svojej naivite mohli myslieť, by mali (a mohli) čestne a spravodlivo informovať tí, čo to majú v náplni práce, teda noviny, rozhlas a televízia, no o tom, čo bude ich každodennou náplňou, rozhodujú ich majitelia, takže obyčajný smrteľník sa nedozvie nič. Pravda o nedobrej situácii v jednotlivých štátoch by najskôr ohrozila zisky monopolov a takisto pozíciu oligarchie, takže istejšie je nepeknú tvár každodennej reality upratať pod príslovečný koberec.

A preto ako svetielko na konci tunela prichádzajú Eseje o kríze filozofa, politológa a publicistu R. Michelka, ktorý sa cieľavedome a sústredene venuje uvedenej problematike. Na pohľad útla knižka prináša tridsaťsedem esejí, v ktorých talentovaný a jasnozrivý autor ponúka nielen svoj pohľad na dnešný svet a sily, ktoré ním hýbu, ale zároveň čitateľa uvádza do súkolesia svetových trendov a internacionálneho systému, čo vládne na podstatnej časti našej planéty. Zároveň je účelné konštatovať, ,,že v tejto publikácii, ktorú je vhodné odporúčať všetkým zainteresovaným, počnúc vládami až po politické strany, niet kapitoly, ktorá by obchádzala onen príslovečný priestor ,za zrkadlom času‘“.

Transformácia politického systému s analýzou vývoja ekonomiky v rokoch 1989 – 2013 a takisto štvrťstoročie od prevratu vytvárajú vhodné predpolie pre Michelkov ostro kritický pohľad na naše aktuálne problémy a takisto riešenia najpálčivejších problémov doby – v podobe globálnych chronických kríz cez alternatívy súčasného kapitalizmu, kde zaujímavé a zároveň primerane znepokojivé je autorovo konštatovanie o situácii v spektre politických strán, v ktorých najmä ľavá časť dáva najavo chuť a silu vzbúriť sa.

K nesporným pozitívam tohto súboru esejí patrí fakt, že ich tvorca k svojej hlbokej analýze pripája aj náčrt cesty, ktorá by mohla viesť k náprave chorobného stavu, v ktorom sa dnešný svet nachádza, pritom popri diagnostike chorôb prináša i terapiu, čiže návod na liečenie. Uplatnenie tohto spôsobu však vyžaduje prijať a realizovať iba „maličkosť“ – ústup od bezohľadnej a cynickej hrabivosti.

Čas ukáže, či sa vo svete a takisto u nás nájde odhodlanie na realizáciu takéhoto záchranného prístupu.

Roman Michelko
ESEJE O KRÍZE
Martin: Politologický odbor Matice slovenskej, 2016, 1. vyd., 132 s., ISBN: 978-80-8061-926-8 (brož.)

Zdroj: Viliam Apfel: Krutá pravda o dnešku(MICHELKO, Roman: Eseje o kríze. Martin: Politologický odbor Matice slovenskej, 2016, 1. vyd., 132 s., ISBN: 978-80-8061-926-8, brož.). In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 12, 13.