Kultivovane napísaná kniha k Vianociam

610

Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha vydalo v tomto adventnom čase veľmi zaujímavú publikáciu Jezuliatko opäť prichádza. Áno, ako každý rok, ale v tomto prípade to duplikuje aj skutočnosť, že pred rokom vyšla akoby jej prvá časť Jezuliatko prichádza. Autor zachoval aj v tomto vydaní rovnaké členenie, aj keď ide o úplne nové texty úspešného diela minuloročných Vianoc.

Prvá časť publikácie obsahuje meditatívne texty. Ak by to malo odradiť čitateľa, upokojím ho. Profesor VILIAM JUDÁK je veľmi kultivovaný spisovateľ a jeho texty prinášajú mnoho objavných myšlienok, nepíše preto, aby napísal veľa slov. Odovzdáva nám hlboké myšlienky neraz i na témy, ktoré sa môžu zdať už celkom vyprázdnené. Veľké množstvo objavných myšlienok nám núka celkom iný obsah predvianočného času v stíšených tónoch veľkého očakávania príbehu sv. Rodiny – jedného z najväčších symbolov Človečenstva.

Prvá časť publikácie Putovanie adventným a vianočným časom začína Prvou adventnou nedeľou. Rozjímanie, ktoré venoval autor tomuto dňu, predznačuje, ako budú vyzerať aj texty pre nasledujúce dni. Teda od 1. decembra sledovaním denno-denného rozjímania cez ukončenie celého vianočného cyklu až po 12. január a navyše prídavok Post scriptum – Po Vianociach. V týchto textoch sa dočítate o mnohých filozofoch, o veľkých odkazoch známych i menej známych osobnostiach. Dočítame sa, že najdôležitejšou otázkou všetkých čias je: Kde si? Tak sa pýta Boh človeka, ktorému sa míňa deň po dni a nenachádza ho – lebo vykonal málo.

Druhá časť, ktorú nazval autor Pri jasličkách, je čítavejšia a vhodná aj pre deti…

(Celú recenziu nájdete v Literárnom týždenníku 43 – 44 / 2019, ktorý stále môžete kúpiť na predajných miestach.)

Viliam Judák
JEZULIATKO OPÄŤ PRICHÁDZA
Maľba na obálke Ondrej Zimka: Madona s cudzokrajným motýľom
Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2019, 1. vyd., 272 s., ISBN 9788081613999 (brož.)

Zdroj: Ivan Vojtech Hudec: Kultivovane napísaná kniha k Vianociam.
In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 43 – 44 (27. 11. 2019), ISSN 0862-5999, s. 11