Kurz drotárstva

768

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne sa dlhodobo zaoberá revitalizáciou remeselnej tvorby, prezentáciou tradičných technológií, postupov a ich nositeľov, remeselníkov. S cieľom uchopiť tento ľudový potenciál komplexne a priblížiť ho najmä pedagógom základných škôl realizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja už štvrtý rok cyklus Šlabikár oravských remesiel a tento rok pre záujemcov vybrali písmeno „D“. Po sérii tvorivých dielní zameraných v roku 2018 na košikárstvo a hrnčiarstvo je aktuálnym zámerom podrobne záujemcov oboznámiť s históriou i technikami drôtovania. Počas dvojmesačného kurzu od mája do júna jeho frekventanti vniknú do tajov tohto starého remesla, ktoré bolo pre drotárov v minulosti i zdrojom obživy. Na stretnutiach si pod vedením skúsených majstrov ÚĽUV-u osvoja základné princípy práce s drôtom, technologické postupy jeho tvarovania a rôzne druhy výpletu. Viac Mgr. Iveta Haplová z Oravského kultúrneho strediska: „Záujemcovia sa naučia počas ôsmych stretnutí používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Tvorivé dielne sú tak pokračovaním snáh o oživenie a účelnú prezentáciu ľudovej remeselnej tvorby na Orave. Cieľom je ísť do hĺbky poznania a osvojenia si vedomostí – nielen povrchného zoznámenia sa s remeslom. “

Ilustračné foto: pixabay.com