Kvalitná kniha o dobrom víne a chutnej sladkosti

170

Čo by sme boli bez vody? Túto prakticko-rečnícku otázku treba hneď v úvode doplniť, že aj pre Pavla Dinku, skalického rodáka, je rodné mesto – a mnohé „vody“ jeho minulej i súčasnej existencie – tiež nadmieru vrcholne inšpirujúcou živou vodou. „Priživovanou“ dobrým vínkom a originálnou dobrotou aj na zajednei – ale nepredbiehajme… Na margo uvedeného treba spomenúť, že doteraz sa Dinka autorsky podpísal pod viaceré o tom svedčiace knihy, napríklad Skalica a Skaličania v literatúreFrantišek Buchta – Skalica a Záhorie… No azda najmä Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne – ktorá sa nie tak dávno stretla s veľkým ohlasom. Medzi domácimi aj „vonkajšími“ čitateľmi a milovníkmi tohto čarovného zákutia Slovenska. Aj preto nie náhodou získala viacero domácich literárnych ocenení. Ba v roku 2016 autora a knihu ocenila čestným uznaním Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži!. Pavol Dinka však kontinuálne takpovediac „pokračuje v započatom“ a aktuálne prichádza s knihou a nedvojznačným názvom Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka. Navyše ide o voľné pokračovanie spomínaných Skalických búd. Skúsený novinár, publicista, esejista sliterá, určite aj inšpirovaný čitateľským záujmom a vlastnými „pnutiami“ sa rozhodol opäť chopiť širokej a vďačnej témy, v ktorej je viac než doma. No a pre istotou aj v širších súvislostiach, najmä s fenoménmi slávneho vína a dobroty na jedenie. Tými, ktoré sú aj nositeľmi certifikátov EÚ: prvý chráneného označenia pôvodu (CHOP) a druhý chráneného zemepisného označenia (CHZO). Je samozrejmé, že obidva produkty si „píšu“ svojbytné príbehy. No sú za nimi predovšetkým ľudia, ktorých doslova cítiť v ich vôni, chuti, lahodnosti, v príjemnej vláčnosti na jazyku. Logicky sa kniha skladá z dvojice častí – Skalický rubín Skalický trdelník – a teda aj dvoch textových častí a fotografických príloh. Len navnadíme. V prvej sa vďaka osmičke kapitol čitateľ dozvie zaujímavosti o pôvode vína Skalický rubín, ale aj o jeho ceste za európskym certifikátom a či hoci podmienkach výroby. Autor nezabudol pripomenúť že toto vínko inšpirovalo spisovateľov próz aj básnikov a má odraz zákonite aj v mnohých prejavoch a podobách ľudovej kultúry. V druhej časti knihy zaujme mozaika pútavých textov zase o minulosti, prítomnosti, ale aj budúcnosti Skalického trdelníka. Pravdaže, uspokojený bude aj ten, kto chce poznať jeho pôvod a cestu do Skalice. Knihu doslova voňavo „prečlovečujú“ zručné a starostlivé gazdinky – pekárky, ktoré držia gurmánsky poklad stále v prítomnosti, uchovávajú receptúru a ako pozorné strážkyne sa starajú o rozšírenie všetkého predmetného. Skrátka, kto chce, aby mu legendárny vínny mok a sladká dobrota na zahryznutie zo Skalice chutili ešte viac, nech siahne po exkluzívne spracovanej a obsahom priam presýtenej (prevoňanej) knihe Pavla Dinku.