Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2019 sú udelené

565

Ako nás informoval Pavol Čorba z MK SR, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková dnes slávnostne udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2019. V siedmich kategóriách boli celkovo ocenení jedenásti laureáti. Ocenenie sa udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes v Dvorane Ministerstva kultúry SR odovzdala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia. „Verím, že tak ako ja, aj vy vnímate dnešné oceňovanie ako jedinečnú kultúrnu udalosť, kedy sa mimoriadne nadaným osobnostiam dostáva zaslúžená česť a pocta za ich výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, ako aj za ich dlhodobé a celoživotné dielo. Vážim si a obdivujem dielo a výkony, ktoré dnešní ocenení vytvorili a vytvárajú, to krásne, múdre, povznášajúce a inšpiratívne, čím obohacujú nás, divákov, poslucháčov, čitateľov, návštevníkov koncertných sál, divadiel, kín či galérií,“ uviedla vo svojom príhovore šéfka rezortu kultúry.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal  literárny kritik a prekladateľ Alexander Halvoník. Ocenenie dostal za prínos k rozvoju literárnej kritiky v oblasti slovenskej literatúry a kontinuálnu analytickú hodnotiacu činnosť, ktorou každoročne reflektuje najmä diela súčasných slovenských prozaikov.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzal operný spevák Titusz Tóbisz, za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy Jeana Valjeana v muzikále BEDÁRI s prihliadnutím na postavy, ktoré na vysokej umeleckej úrovni stvárňuje na opernej scéne Štátneho divadla Košice.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stala pedagogička vokálnej interpretácie Eva Blahová, za mimoriadny prínos v oblasti vokálnej pedagogiky, dlhoročnú interpretačnú, organizačnú činnosť a pôsobenie v medzinárodných porotách vokálnych súťaží s prihliadnutím na jej významný osobnostný vklad v oblasti reprezentácie slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry in memoriam  získal maliar, grafik a ilustrátor Stanislav Dusík. Ministerka ocenila jeho výnimočné celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia zameraného predovšetkým na sakrálnu tvorbu, ktorým si získal uznanie doma aj v zahraničí.

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si odniesli 1. baletní sólisti Viedenského štátneho baletu Nina PolákováRoman Lazík, za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického i moderného baletu a výnimočnú reprezentáciu slovenského baletného umenia v zahraničí. Predmetnú cenu získala aj grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu Petra Štefanková, a to za výnimočný dlhoročný prínos v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí.

Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stali choreografka a baletná pedagogička Marilena Halászová, za celoživotný prínos v oblasti slovenského divadelníctva a výrazný podiel na rozvoji tanečného umenia a tanečného vzdelávania a herec a recitátor Jozef Šimonovič, za dlhodobý a celoživotný prínos            v oblasti pôvodnej slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby a jeho majstrovstvo  v oblasti umeleckého prednesu.

Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si z rúk ministerky prevzal rozhlasový hudobný redaktor Vladimír Franc, za autorský prínos a propagáciu hudby prostredníctvom vysoko sledovanej rozhlasovej relácie Túto hudbu mám rád. Laureátom tejto prestížnej ceny sa stal aj zakladateľ galérie insitného umenia v Kovačici Pavel Babka, a to za šírenie dobrého mena slovenského insitného umenia prostredníctvom výstav organizovaných súkromnou Galériou Babka Kovačica na významných podujatiach v zahraničí a za podporu uchovávania a rozvíjania insitného umenia slovenskej komunity vo Vojvodine.

Ocenenia sa udeľujú každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministerky. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

Foto: MK SR