Leonardo da Vinci pod Tatrami!

58

Onedlho v Tatranskej galérii v Poprade otvoria jedinečnú výstavu Leonardo da Vinci – Stroje a iné. Nepochybne zaslúžene pritiahne množstvo návštevníkov, obdivovateľov veľkého talianskeho génia a takpovediac technickej časti jeho diela.

Dozvedeli sme sa však, že súčasťou výstavy bude aj originálna a jedinečná výstava venovaná pamiatke spomínanej osobnosti svetového významu a jeho mimoriadnemu dielu – freske Posledná večera.

Štúdiom Leonardovho života i diela sa dlhodobo zaoberá žilinský rodák akad. mal. Stanislav Lajda, ktorý sa venuje aj voľnej maľbe, knižnej ilustrácii (asi 40 titulov), reštaurovaniu i pedagogickej činnosti. Pod Tatrami bude opäť (po niekoľkých inštaláciách minulý rok, napríklad v Žiline a Oravskej galérii) vystavovať časť zmenšenej rekonštrukcie diela, na ktorej pracoval vyše desať rokov. Milimeter po milimetri prehodnocoval každý dochovaný fragment originálu a zhromažďoval rôznorodé kópie a verzie diela (okolo 3 000 ks). Za smerodajné pre rekonštrukciu pokladá tie, ktoré vznikli z rúk Leonardových žiakov a následníkov, krátko po dokončení originálu. Hľadal v nich zhody detailov, prepojenia farebných tónov s technikou šerosvitu a výrazným 3D efektom, ktoré následne porovnával so zvyškami Leonardovej maľby. Aj keď ako vyštudovaný reštaurátor maľby na VŠVU v Bratislave má bohaté skúsenosti s technikou tvorby i kópiami starých majstrov, predsa len vierohodne doplniť takmer šesťdesiat percent navždy stratenej podoby bolo vo viacerých ohľadoch náročné. Zodpovedný, ba až vedecký prístup však napokon priniesol svoj výsledok. Návštevníci galérie ho môžu vidieť do konca septembra. Súčasne s prácou na rekonštrukcii napísal S. Lajda aj knihu analyzujúcu život a dielo Leonarda s dôrazom na vznik Poslednej večere. (výstave ej knihe sa budeme venovať neskôr podrobnejšie).