Letná jar literatúry kvitla popri Martine aj v Bratislave a Liptovskom Mikuláši (Návraty k Slovesnej jari 2019)

960

V dňoch 4. – 6. júna 2019 sa v – v rámci ročitej tradície – hlavne v Martine konal už 53. ročník Slovesnej jari, najstaršie kontinuálne pretrvávajúceho podujatia, ktoré je širokospektrálne (tak po obsahovej, ako aj formálnej stránke) venované bohatému životu a prejavom predovšetkým pôvodnej slovenskej literatúry.

Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro ale bola transformovaná do podoby samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slovensku vôbec. Oproti iným rokom sa však časť programu odohrávala aj v iných mestách a väčší priestor dostali aj literáti spoza hraníc, čo celé podujatie obohatilo… Je samozrejmé, že na jeho prípravách a priebehu – spolu s hlavnými organizátormi, teda Maticou slovenskou a OZ Podoby slova treba spomenúť aj Turčiansku knižnicu a Gymnázium V. P. Tótha v Martine – participoval  výrazne opäť aj Spolok slovenských spisovateľov (SSS). „Najstaršia a najpočetnejšia profesijná spisovateľská organizácia spisovateľov na Slovensku dlhodobo aktívne spolupracuje s obdobnými reprezentačnými organizáciami vo svete. Aj preto už v predvečer tohtoročného piliera festivalov literatúry – za aký je právom označovaná Slovesná jar – pripravila na 3. júna v Bratislave podujatie venované dvom výrazným osobnostiam bratskej slovanskej bulharskej literatúry, básnikom Stojanovi Angelovovi a Atanasovi Zvezdinovi, ktorí sú zároveň aj vrcholnými predstaviteľmi Zväzu bulharských spisovateľov“, pripomína predseda SSS a spisovateľ Miroslav Bielik, ktorý aj organizačne za spolkovým vkladom do celej Jari, spolu s ďalšími členmi, silno stál. Rekapitulujeme teda, že úvodné autorské stretnutie s hosťami SSS a zároveň aj tohtoročnej Slovesnej jari sa uskutočnilo v Mestskej knižnici v Bratislave. Na hlavný „chod“ v Martine, lebo tam bol prestretý stôl, bolo adekvátne prestreté…

Dianiu v literatúre a takpovediac okolo nej, predovšetkým však dobrej literatúre a jej tvorcom, boli v Martine aj tento rok zasvätené opäť prvé júnové dni. Slovesná jar svojím programom ponúkla širokej verejnosti tradične bohatý a zaujímavý multižánrový program. Popri klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi nechýbali slávnostné vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Paulínyho Turiec, pripomenutie si 150. výročia vzniku spolku slovenských žien Živena a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej, atraktívne programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, vernisáž výstavy fotografií, koncerty zaujímavých hudobných hostí, medzinárodný odborný seminár… Osobitne zo širšieho spoločenského aj medzinárodného pohľadu treba spomenúť Kongres slovenských matíc (glosujeme v samostatnom článku na s. 9), ako aj  program nazvaný Literárne slovo spoza hraníc a či Slovo a srdce, v ktorom sa v Štúdiu Slovenského komorného divadla predstavili tvorcovia z Bulharska (sprevádzaní básnikom a prekladateľom Michalom Chudom), Česka (Lydie Romanská a Miloslav Blahynka), Maďarska (Michal Hrivnák), Rumunska (Mária Dagmar Anoca a Lucian Alexiu), Srbska (predseda Matice srbskej a básnik Dragan Stanič, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Vladimír Valentík, Miroslav Demák) z Nemecka prišiel Jurij Luščanský, Lužický Srb považovaný medzi priateľmi kultúry jeho národa priam za „ministra zahraničia“… Literáti a organizátori kultúrneho života tak spomedzi Slovákov žijúcich za hranicami vlasti, ako aj predstavitelia spomenutých národných literatúr. Pripomenieme ešte aj prezentáciu knihy – aktuálne vydanej SSS – rumunského básnika Alexiu v jednej z kaviarní, tvorivú besedu a či rozpravu o súvislostiach spojených s vydávaním nekomerčnej literatúry a literárnych časopisov v Turčianskej knižnici, besedu s literátom Martinom Vladom, Stretnutie na dobrej adrese v Antikvariáte Mädokýš venované tentoraz ženám a Živene…

Vo štvrtok 6. 6. program podujatia vyvrcholil v Martine Jarnou školu fantázie určenou pre žiakov základných škôl, ktorí sa pod gesciou Vydavateľstva Matice slovenskej tentoraz stretli so spisovateľmi Helenou Chachulovou a Jaroslavom Rezníkom, trojicu tvorcov dopĺňal ilustrátor Martin Knap. Okruh spolupracovníkov literárnej revue Orol tatranský mal zas stretnutie v martinskom kultúrnom priestore Barmuseum, kde boli vyhlásené aj výsledky literárnej súťaže O cenu Jána Červeňa 2018 a privítali aj najnovšiu knihu z edície Modrá katedrála.

Spolok slovenských spisovateľov takpovediac “vyviezol” Slovesnú jar a jej hostí aj do Liptovského Mikuláša. Tu najskôr bulharských básnikov v sprievode predstaviteľov nášho spolku (tajomníka SSS a šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefana Cifru aj tajomníka Žilinskej odbočky SSS Igora Váleka) privítal primátor mesta Ing. Ján Blcháč, dlhodobo podporujúci príkladne literatúru. Neskôr si hostia, ako aj členovia tamojšieho Rázusovie klubu spisovateľov Jozef Daník a Peter Vrlík, ktorí mikulášsku „misiu“ zorganizovali, pozreli jednotlivé expozície Múzea Janka Kráľa. Hlavne o tomto romantikovi bola reč, veď svojho času napríklad A. Zvezdinov prebásnil výber z jeho diela do bulharčiny a I. Válek zas pripravil komentovaný výber z lyriky do jednej matičnej knižnej edície. Potom poobede, vedení predsedom SSS Miroslavom Bielikom, už aj za účasti tvorcov zo Srbska a ďalších slovenských spisovateľov besedovali v mestskej časti Vrbica v rodnom dome (dnes živom múzeu) Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej.

Toto všetko, a ešte oveľa viac, bola stále živá Slovesná jar 2019. Hoci v kalendári a aj na teplomeroch vrcholilo (?!) leto, nestrácala na sviežosti. Rôčik si odpočinie no v roku 2020 príde zas. Nech je počasie akékoľvek…

Foto: autor