Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2020

1255

Ako nás informovala Mária Janotíková z Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, už sedemnásty ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2020 sa uskutoční v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov a pri príležitosti 160. výročia narodenia spisovateľa Martina Kukučína.

Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej môžu autori od 11 do 30 rokov s doposiaľ nepublikovanou prácou do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa bude konať v októbri  v Dolnom Kubíne. Prihlásené autorské texty bude hodnotiť odborná porota zložená z významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov. Ocenení autori si zo slávnostného vyhodnotenia odnesú nielen diplomy, upomienkové predmety, ale aj finančné ceny. Víťazné poviedky budú publikované v zborníku MSP ´20 a publikované v tlači.

Pripomíname, že súťaž Mladá slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Poslaním prestížnej súťaže je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov.

Ilustračné foto: pixabay.com