Literárna súťaž Pocta Rázusovcom 2020

1300

Ako nás informovali organizátori, Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž Pocta Rázusovcom. Môžu sa na nej zúčastniť občania SR a ČR s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované. Téma je ľubovoľná, vyhlasovatelia však odporúčajú nadviazať na tvorivý odkaz Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej (sociálne témy, úcta k rodičom…). Súťažiaci budú rozdelení do dvoch vekových kategórií: deti a mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov. Každý autor môže zaslať práce v dvoch kategóriách: poézia – najviac 5 básní a próza – rozsah maximálne 3 normostrany. Súťaž je neanonymná, každá práca musí obsahovať meno, priezvisko, kontaktné údaje a vek autora. Súťažné práce je potrebné poslať v troch papierových kópiách na adresu: Rázusovie dom, Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš a aj elektronicky: packa.stefan@gmail.com.

Uzávierka súťaže je 20. novembra 2019. Práce vyhodnotí odborná porota, víťazné práce budú odmenené a prezentované 11. decembra 2019. Víťazné práce budú publikované v zborníku, ktorý bude v dispozícii tiež 11. decembra.

Ilustračné foto: Múzeum Janka Kráľa