Literárny fond hľadá najlepšie novinárske práce roka 2019

748

Literárny fond (LF) ocení kvalitné novinárske diela, ktoré vznikli v minulom roku. Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu LF v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu, každoročne udeľuje ceny za tvorivé výkony v oblasti tlače a elektronických médií. Ako ďalej agentúru SITA informovala námestníčka riaditeľa LF Eva Kenížová, fond prijíma návrhy na ceny do 31. januára.

Cena sa udeľuje občanovi Slovenskej republiky za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ocenenie má tri hlavné kategórie – publicistika, spravodajstvo a novinárska fotografia. V kategórii publicistika ho fond udeľuje pre tlač, internetové médiá alebo rozhlas a televíziu. V kategórii spravodajstvo sa o cenu môžu uchádzať tlač, internetové médiá, rozhlas, televíziu a spravodajské agentúry. Kategória novinárska fotografia nemá ďalšie podkategórie. Uchádzať sa o tvorivú cenu môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať aj katedry žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, šéfredaktori a členovia výboru sekcie.

Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi samostatnými súťažnými príspevkami alebo jednou sériou s maximálne tromi príspevkami alebo jedným tematickým celkom, v kategórii novinárska fotografia maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré je potrebné zdokumentovať. Záujemcovia nájdu prihlášku a ďalšie podrobnosti na webstránke LF, v časti Ceny a súťaže http://litfond.sk/index.php/ceny/.

Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1 500 eur. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 750 eur. Od roku 2016 výbor sekcie udeľuje aj mimoriadnu cenu, ktorá pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1 000 eur. Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.