Literárny fond oceňoval

306

Ako uvádza na svojej webovej stránke Literárny fond, považuje hodnotiacu činnosť, t. j. udeľovanie cien a prémií, ktoré sa opakuje v ročných intervaloch, za významnú súčasť svojho záujmu. Prostredníctvom tejto formy podpornej činnosti sa vysúvajú do popredia slovenského kultúrneho života najlepšie literárne diela a najlepšie umelecké výkony predchádzajúceho kalendárneho roka či divadelnej sezóny.

Výbory sekcií Literárneho fondu i napriek nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného zrušením povinných dvojpercentných odvodov do umeleckých fondov pokračovali aj v tomto roku v oceňovaní výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok a za celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach tvorivej činnosti. Za všetky publikujeme výsledky v oblasti pôvodnej literatúry a umeleckého prekladu.

CENA ZA PÔVODNÚ SLOVENSKÚ LITERÁRNU TVORBU za rok 2020

CENA: Bystrík Šikula za román Kvet medzi priepasťami (Perfekt)

Prémie v kategóriách:

poézia: Ján Zambor za zbierku básní Brána (Skalná ruža) a Erik Ondrejička za zbierku básní Volanie (Petrus)

próza: Ivan Kolenič za dielo Rozptylové lúky (Signum)

literatúra pre deti a mládež: Roman Brat za dielo Ja nechcem byť mimozemšťan (Perfekt)

literatúra faktu: Ľubica Krénová za dielo Martin Huba (Slovart)

literárna veda: Vladimír Predmerský a kol. za dielo Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla (Divadelný ústav)

esejistika: Vladislav Suvák za dielo ARS VIVENDI alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (VSSS)

CENA IMRE MADÁCHA za rok 2020 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: Zoltán Csehy za dielo Grüezi! Fél év Svájc (Grüezi! Polrok Švajčiarsko) (Kalligram)

Prémie: Anikó Polgár za dielo Poszeidón gyöngyszakálla (Poseidónova brada z perál) (Kalligram); Péter Macsovszky za dielo Miből készültek és hová tartanak (Z čoho boli vyrobené a kam smerujú) (Spolok Madách)

CENA za preklad diela zo slovenského jazyka do maďarčiny: Tímea Pénzes za preklad diela Mária Modrovich: Flešbek (Flesbek) (OZ Phoenix)

Prémie za preklad: Erika Horváth Vályi za preklad diela: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape (Túl a térképen) (Kalligram); Norbert György za preklad diela: Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky (Anyák és kamionsofőrök) (Typotex Kiadó)

CENA IVANA FRANKA za rok 2020 za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku: Július Paňko za dielo Ja – Mychas (Kolo, Ukrajina)

CENA IVANA KRASKA za rok 2020 za debut: Dominika Moravčíková za dielo Deti Hamelnu

CENA JÁNA HOLLÉHO za rok 2020

za poéziu: Marián Andričík za preklad diela J. Milton: Stratený raj

za prózu: Ján Strasser za preklad diela A. Slapovskij: Neistota

Prémie za prózu: Katarína Jusková za preklad diela I. McEwan: Stroje ako ja; za poéziu: Ján Švantner za preklad diela P. Claudel: Krížová cesta

CENA BLAHOSLAVA HEČKA za rok 2020: Ján Buzássy za celoživotné dielo

Krátkou anotáciou približujeme ocenený román Bystríka Šikulu Kvet medzi priepasťami. Tento zachytáva obdobie od začiatku 90. rokov minulého storočia po súčasnosť. Spoločenské udalosti troch desaťročí sú však „iba“ literárnymi kulisami a časopriestorovými súradnicami osobného príbehu učiteľa vyrovnávajúceho sa po rozvode s podvodmi na strednej škole a prehlbujúcim sa ľúbostným vzťahom k študentke. Práve táto línia sa stáva základom druhej časti románu, príbehu o láske redaktora literárneho časopisu a zdravotnej sestry nachádzajúcich svoje a vzájomné šťastie. Príbeh, ktorý je plný nehy aj stajomňovania, ale aj  humoru (láskavého i drsnejšieho), groteskných a satirických pasáží, sa napĺňa v tretej časti, keď do života manželov vstupuje smútok – narodí sa im autistický syn. No muž a žena nestrácajú nádej, zmysel a naplnenie života. Veď ani osobná dráma ich neobrala o pamäť a oni nezabúdajú, čím ich život obdaroval.