Lúčnica a ÚĽUV budú mať vlastné priestory v Bratislave

763

Slovenský súbor Lúčnica a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) budú mať vlastné priestory v Bratislave. Ako nás informoval Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry, presťahujú sa do Hurbanových kasárni na Kollárovom námestí v centre Bratislavy. Súbor Lúčnica tak bude prvýkrát v histórii sídliť vo vlastných priestoroch.

„V súčasnosti sa veľmi hodnotné Múzeum Ústredia ľudovej umeleckej výroby nachádza v Stupave, kde je kultúrne nevyužité. V provizórnom a nevyhovujúcom depozitárnom objekte sú pred zrakom verejnosti ukryté naše kultúrne poklady. Po jeho presťahovaní zriadime v priestoroch bývalých kasárni múzeum s otvoreným depozitárom, ktoré budú reprezentovať našu tradičnú materiálnu kultúru a ľudovo-umeleckú výrobu ÚĽUV-u,“ priblížila ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Súbor, ktorý reprezentuje našu originálnu kultúru doma aj v zahraničí, musí mať podľa ministerky vhodné zázemie. „Administratívne priestory, sála a šatne so sprchami sa im stanú novým domovom pre svoju činnosť. Verím, že ocenia to, že za krojmi a kostýmami sa už nemusia prepravovať na iné miesto, keďže všetko potrebné budú mať na jednom mieste,“ dodala Laššáková.

Foto: archív Lúčnice