Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

783

Matica slovenská prispela ku konsolidácii politických a kultúrnych pomerov v novej demokratickej republike, a preto má jej obnovenie význam pre celý slovenský národ. Konštatoval to na oslavách 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej (MS) z roku 1919 jej predseda Marián Gešper. „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda po obnovení matičnej činnosti v roku 1919. Pre matičiarov je toto obdobie obrovskou inšpiráciou, aby sme mali znovu také silné osobnosti, ako bol Jozef Škultéty, Matúš Dula či Ján Vanovič,“ povedal predseda MS Marián Gešper. Pri tejto príležitosti zároveň pred sídlom Matice odhalil bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.

Ján Vanovič pochádzal zo starej slovenskej a martinskej rodiny. Vanovičovci sa zúčastňovali na všetkých národných pohyboch. „Keď Ján Vanovič dospieval, Maticu slovenskú zatvárali. Neskôr patril k jej obnovovateľom, stal sa členom jej výboru a bol aj jej právnym poradcom. Angažoval sa v Slovenskej národnej strane a evanjelickej cirkvi a obrovsky kus práce vykonal v advokácii – spoluzakladal Advokátsku komoru na Slovensku. Bol tiež známy ako obhajca slovenských národovcov. V roku 1930 bol zvolený za predsedu MS,“ priblížil Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS.

Oslavy storočnice sa začali rímskokatolíckou omšou, gréckokatolíckou liturgiou a evanjelickými službami Božími. Podujatie sprevádzalo aj divadelné stvárnenie života Jána Vanoviča v podaní Divadelného odboru MS a Mladej Matice, ako aj vystúpenie matičných umeleckých kolektívov. Ukončili ich slávnostným sprievodom na Národný cintorín a pietnym aktom pri hrobe Jána Vanoviča.

Foto: Igor Válek

Bustu Dr. Jána Vanoviča odhalili (zľava) Marián Gešper, predseda MS, spolu so starostkou obce Dražkovce, rodiska Jána Vanoviča, Evou Gáborovou a príbuzným Júliusom Vanovičom, DrSc., významným spisovateľom a literárnym vedcom.