Matice a inštitúcie slovanských národov sú za užšiu spoluprácu

517

Matice a inštitúcie slovanských národov sa zhodli na zintenzívnení spolupráce a dialógu v duchu matičných, kresťanských a tradičných hodnôt. Uviedli to ich predstavitelia v záveroch 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov v Matici slovenskej v Martine.

„Matica slovenská s ostatnými maticami podobným spôsobom rozvíja kultúru a vedu a približne rovnako sme vplývali aj na štátnosť vo vlastných krajinách. Preto chceme vytvoriť stály informačný orgán, aby sme sa vzájomne informovali o aktuálnych vedeckých a kultúrnych aktivitách. Výsledkom kongresu bude aj publikácia s príspevkami,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Najmä mladí vedeckí pracovníci zo zúčastnených matíc a inštitúcií budú mať možnosť bádania na pôde matičných vedeckých pracovísk, predovšetkým Archívu MS.

Ako uviedla hovorkyňa MS Veronika Matušková, cenný dar ustanovizni odovzdal riaditeľ Fondu História vlasti Konstantin Mogilevskij vo forme kópií historických dokumentov o oslobodzovaní územia Slovenska od nacizmu z vojenských archívov Ministerstva obrany Ruskej federácie. Na kongrese vystúpili aj krajania z Matice slovenskej v Srbsku, Matice slovenskej na Zakarpatsku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Tí upozornili najmä na silnejúci trend asimilácie slovenských komunít v zahraničí.

Novinkou oproti predchádzajúcim kongresom bolo pozvanie ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré sa zaoberajú slovanskou vedou a kultúrou. Svoju činnosť predstavili odborníci z Bulharskej akadémie vied, Ruskej akadémie vied i Permskej univerzity. Zahraničné delegácie zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, Ruska a Rumunska privítal na slávnostnom otvorení kongresu v Turčianskej galérii aj honorárny konzul Srbskej republiky na Slovensku Mojmír Vrlík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť a ďalší hostia. Za Mesto Martin sa prihovorila prednostka MÚ Katarína Tomášová.