Úvod Medňanského výtvarné začiatky v Strážkach Detská kresba Ladislava Medňanského. Okolo roku 1860. Panel múzea SNG v kaštieli v Strážkach.

Detská kresba Ladislava Medňanského. Okolo roku 1860. Panel múzea SNG v kaštieli v Strážkach.

Reliéf Ladislava Medňanského na nádvorí kaštieľa v Strážkach.

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Z pracovne spisovateľa

Čo práve robí Peter Mišák?

Všestranný literát, ergo básnik, prozaik, recenzent a mnohé atď. v danom segmente slovenského kultúrneho (hlavne literárneho) života viacerých desaťročí, Peter Mišák (1950 Ružomberok) je...