Medzinárodný úspech slovenského spisovateľa v Moskve

709

Za taký treba bez akéhokoľvek zaváhania označiť nedávne vystúpenie člena Spolku slovenských spisovateľov, Žilinčana Pavla Viteka v reprezentačných priestoroch Ruskej geografickej spoločnosti v centre Moskvy, ktoré sprostredkovala renomovaná ruská cestovná kancelária. Spomínanú spoločnosť založil už v roku 1845 ruský imperátor Nikolaj I. a dodnes predstavuje funkčný a významný a exkluzívny „klub“ podieľajúci sa nielen na odbornej stránke širokej pôsobnosti vedných odborov súvisiacich s geografiou, ale aj na ich propagácii, popularizovaní a sprístupňovaní. Pavol Vitek je autorom dvojice kníh o legendárnych a dodnes fungujúcich ruských železniciach – Transibírskej magistrále a BAM-e – a fanúšikom a znalcom ruskej histórie aj súčasnosti, čo všetko bolo predpokladom, aby v Moskve (spolu s dcérou Alexandrou, fotografkou „výprav“ a autorkou veľkej časti fotografií v knihách) v geografickej spoločnosti vystúpil s prednáškou Rusko očami návštevníka so zahraničia. Urobil tak ako vôbec prvý Slovák a jeden z nemnohých Nerusov vôbec v posledných rokoch, pričom vo svojom vystúpení, prenášanom do celého sveta aj online, kládol dôraz na dokumentárnosť a nestrannosť svojej výpovede. Takmer dve hodiny trvajúce stretnutie za účasti odborníkov aj laickej verejnosti sa stretlo s úspechom, uznaním a záujmom, aby napokon vyústilo do neformálnej diskusie o danej problematike. Pavol Vitek v spoločnosti tajomníka Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, najstaršej spisovateľskej organizácie na Slovensku, navštívili aj moskovský knižný veľtrh, kde sa oboznámili s možnosťami vydávania slovenských kníh na veľkom knižnom ruskom trhu. Tam zrejme v dohľadom čase budú smerovať aj preklady spomínaných kníh spisovateľa a cestovateľa Pavla Viteka.

V súvislosti s uvedeným treba pripomenúť, že Pavol Vitek sa na Slovensku predstavil v poslednom období dvomi knihami úzko súvisiacimi s Ruskom, ako sme už viackrát spomínali na našom portále a uviedli sme y kníh aj ukážky. Na pultoch kníhkupectiev nájdete rôzne zaujímavé čítanie, no dobre napísaných cestopisov je ako onoho povestného šafranu. Ním priam voňajú knihy Pavla Viteka s názvami Po koľajniciach do hlbín Ruska – v nej autor opisuje svoju 9500 kilometrov dlhú púť po najdlhšej železnici sveta – Transsibírskej magistrále – a Sibírske siroty: Bajkalsko-amurská magistrála. Počas jej uvádzania do života autor spolu s dcérou Alexandrou hovorili síce o najkrajšej železnici v Ruskej federácii, no celé rozprávanie smerovali k stretnutiam s ľuďmi. Od jednoduchých spolucestujúcich až po profesionálnych železničiarov a šamanku… Podobne sa pridal aj „krstný otec“ hokejista Dominik Graňák, ktorý v Rusku strávil niekoľko sezón a mal k téme čo dodať.

Na fotografii sprava: Pavol Vitek a jeho dcéra Alexandra, v strede medzi nimi zástupkyňa ruskej cestovnej kancelária v sídle Ruskej geografickej spoločnosti v Moskve

Foto: autor