Mesto kultúry 2020 – termín na predkladanie žiadostí sa predlžuje

551

Ako na svojej webovej stránke uvádza Ministerstvo kultúry SR, Fond na podporu umenia (FPU) predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí v programe Mesto kultúry 2020. Mestá, ktoré sa chcú uchádzať o tento titul, sa môžu registrovať do 14. januára budúceho roka. Víťazné mesto sa stane centrom umeleckých a kultúrnych podujatí v roku 2020. Záujemcovia o titul Mesto kultúry 2020 sa môžu prihlásiť až do 14. januára 2019. Fond na podporu umenia (FPU) informoval, že predĺženie termínu súvisí s nedávnymi komunálnymi voľbami, ktoré priniesli viacero zmien v mestských zastupiteľstvách. Žiadatelia tak získajú viac času na predkladanie svojich projektov. Hlavné mesto slovenskej kultúry v roku 2020 bude centrom umeleckých a kultúrnych podujatí. Výber víťaza prebehne v dvoch kolách. Prvé kolo je otvorené pre všetky mestské sídla, pričom ďalej postúpia tri projekty. Počas leta sa vyberie najlepší z nich, ktorého predkladateľ získa titul Mesto kultúry 2020 a dotáciu vo výške 300.000 EUR. V nasledujúcich mesiacoch budú podporené sumou 200.000 EUR aj ďalšie subjekty z celého Slovenska, ktoré budú môcť realizovať svoje projekty vo víťaznom meste. Zámerom programu Mesto kultúry je hlavne podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami, ktorých zriaďovateľom je štát, samospráva či neziskový sektor. Rovnako dôležitým cieľom iniciatívy FPU je sprostredkovať obyvateľom a návštevníkom mesta živú skúsenosť so súčasnými formami umenia, ktoré majú celoslovenský aj medzinárodný presah. Víťazom úvodného ročníka programu FPU sa stala Banská Štiavnica. Titul Mesto kultúry 2019 získala vďaka projektu Banská Štiavnica 2019 – Renovácia identity a získala dotáciu takmer 287 tis. €.