Mikulášske stretnutie na Zemplíne

525

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj tiež pripravili podujatie s pôvodnou slovenskou literatúrou v tomto predvianočnom čase. Pozývajú na Mikulášske stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom, v rámci cyklu Čítačka a písačka, ktoré sa uskutoční v piatok 6. decembra 2019 o 13. hodine v Hornozemplínskej knižnici. Spisovateľ sa vo svojej tvorbe zameriava cielene na detského spisovateľa a hovoriť bude o svojich doteraz vydaných knihách, ale aj o ďalších tvorivých plánoch.